icon Корпорацийн албан ёсны төлөөлөгч

about

Schweitzer Engineering Laboratories корпораци нь 25 жилийн турш цахилгаан эрчим хүчийг аюулгүй, тогтвортой, илүү эдийн засгийн хэмнэлттэй болгохыг зорин РХА-ийн салбарт инженеринг, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тус салбарын дэлхийн хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлон ажиллаж байна.

            SEL-ийн төв оффис нь АНУ-ын Вашингтон мужийн Пуллман хотод байрладаг, орчин үеийн дизайнаар хийгдсэн 3 үйлдвэр, 15-аас дээш улсад худалдааны оффис болон 30 гаруй техникийн үйлчилгээ үзүүлдэг төвтэй . Oйролцоогоор 125  улсад эрчим хүчний салбарын  үйл ажиллагаанд тэргүүлэх зэрэгтэйгээр оролцдог, дэлхийд онцгойлон танигдсан компаниудын нэг юм.

SEL нь цахилгаан хангамжийн салбарт  нэр хүндтэй байгаагийн нэг тод жишээ нь Ньютоний судалгааны компаниас гаргадаг судалгаагаар реле үйлдвэрлэгчид дундаас №1 гэж үнэлэгдсэн.

Хэрэглэгчдийнхээ шаардлагын дагуу чанарыг эрхэмлэдэг ба  Олон Улсын Стандартжуулалтын Байгууллагаас  Онцсайн чанарын ISO 9001:2008-аар   шагнагдсан.

Мөн харилцагч нартаа 10 жилийн баталгаа, засвар, үйлчилгээ, чанартай бүтээгдэхүүн, санал болгодог нь өндөр шаардлагатай эрчим хүчний салбарт хамгийн чанартай  бүтээгдэхүүн гэдгийн баталгаа болж байна.

Найдвартай ажиллагаа

SEL-ын бүтээгдэхүүн, загвар зэрэг нь  температурын эрс тэс байдал, богино залгаа, өндөр хүчдэл гэх мэт дэлхийн хамгийн эрсдэлт  орчинд зориулагдсан байдаг.

Шийдлүүд

SEL-ийн  РХА,удирдлага, болон хэмжих шийдлүүд нь эрчим хүчний өндөр шаардлагад нийцдэг ба  найдвартай, бүх шаардлагад нийцэх уян хатан сонголттой:

 • Эрчим хүчний системийн удирдлага                                           
 • Эрчим хүчний системийн хяналт мэдээлэлийн систем
 • Эрчим хүчний системийн РХА                             
 • Дэд станцын РХА    болон удирдлага хяналтын систем
 • Эрчим хүчний систем болсон бүх төрлийн байгууламжийн автоматжуулалт болон интегральчлал                                   
 • РХА –ын панелиуд
 • Цахилгаан үүсгүүр болон моторын хамгаалалт
 • Өндөр найдваржилт бүхий цахим системийн хамгаалалтууд ( farewall)

 • image

  SEL-411L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтийн систем

 • image

  SEL-279H Хоёр таслуурын АПВ-ын реле, Хүчдэлийн реле, Синхрон хяналтын реле

 • image

  SEL-300G Генераторын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-311C Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын систем

 • image

  SEL-311L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт ба автоматжуулсан систем

 • image

  SEL-321 Фазын ба газардуулгын зайн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-651R Нэмэлт функцтэй АПВ-ийн хяналт

 • image

  SEL-351A Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-421 Хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтын систем

 • image

  SEL-501 Гүйдлийн ихсэлтийн хос реле

 • image

  SEL-551C Гүйдлийн ихсэлтийн болон дахин залгагч бүхий реле

 • image

  SEL-587 Гүйдлийн дифференциал хамгаалалт

 • image

  SEL-587Z Өндөр давтамжын дифференциал реле

 • image

  SEL-632 Сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж

 • image

  SEL-700G Генераторын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-700GT Генераторын хамгаалалт

 • image

  SEL-700GW Салхин генераторын реле

 • image

  SEL-701 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-751 Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-751A Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-787 Трансформатор хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-2505 Алсын зайн оролт гаралтын шилэн кабелийн хувьсгуур

 • image

  SEL-2506 Рак-д суурилах оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-2505PB Логик схем шалгах төхөөрөмж

 • image

  SEL-2515 Алсын зайн оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-2414 Трансформатор хяналтын реле

 • image

  SEL-2600 Дулааны өгөгдлийг хүлээн авах ба дамжуулах RTD модуль

 • image

  SEL-1102 Хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллах зориулалттай платформ процессор

 • image

  SEL-387A Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт

 • image

  SEL-2664 Field Ground Module

 • image

  SEL-2664S Cтаторын газардлагын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-351 Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-387 Ихсэх болон ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт

 • image

  SEL-547 Тархсангенераторын харилцан холболтын реле

 • image

  SEL-710-5 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-749M Хөдөлгүүрийн реле

 • image

  SEL-849 Хөдөлгүүрийн удирдлагын реле

 • image

  SEL-352 Таслуурын гэмтэлийн реле хамгаалалт

 • image

  SEL-387E Хүчдэлийн болон ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт

 • image

  SEL-487B Шинийн ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт

 • image

  SEL-487E Трансцорматорын реле хамгаалалт

 • image

  SEL-487V Конденсаторын хамгаалалт болон хяналт удирдлага

 • image

  SEL-787-3E/-3S/-4X Трансцорматорын реле хамгаалалт

 • image

  SEL-321-5 Фаз болон газардлагын зайн реле

 • image

  SEL-387L Шугамын гүйдлийн дифференциал реле

 • image

  SEL-T400L Хугацааны хамааралтай шугамын хамгаалалт

 • image

  SEL-351S Хамгаалалтын систем

 • image

  SEL-451 Хамгаалалт, Автоматжуулалт, Иж бүрэн Хяналтын Систем

 • image

  SEL-4520 Нумын хамгаалалтын туршилтын төхөөрөмж

 • image

  SEL-551 Гүйдлийн огцом ихсэлтийн хамгаалалт болон дахин залгах автомат

 • image

  SEL-2431 Хүчдэл тогтворжуулагч

 • image

  SEL-351 Дахин залгах автомат, удирдлага /жижиг/

 • image

  SEL-351R Дахин залгах автомат, удирдлага

 • image

  SEL-351RS Нэг фазын дахин залгах автомат, удирдлага

 • image

  SEL-651RA Дахин залгах автомат

 • image

  SEL-735 Оролтын чадлын чанар болон тоолуур?

 • image

  SEL-2516 Алсын удирдлагатай нэмэлт оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-2595 Теле хамгаалалтын төхөөрөмж

 • image

  SEL-3094 Интерфэйс хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-2522 Дохиоллын самбар

 • image

  SEL-2523 Мэдээллийн/Дохиоллын самбар

 • image

  SEL-2533 Мэдээллийн төхөөрөмж

 • image

  SEL-AR360 Агаарын шугамын гэмтэл илрүүлэгч/заагч

 • image

  SEL-AR-OH Агаарын шугамын гэмтэл илрүүлэгч

 • image

  SEL-2032 Харилцаа холбооны процессор

 • image

  SEL-2100 Логик процессор

 • image

  SEL-2240 Axion

 • image

  SEL-2411 Программчлагдах автоматжуулалтын контроллёр

 • image

  SEL-2440 DPAC-Тасалдалттай программчлагдах автоматжуулалтын контроллёр

 • image

  SEL-3373 Станцын фазор мэдээлэл цуглуулагч (PDC)

 • image

  SEL-3378 Синхрофазор вектор процессор

 • image

  SEL-3505/3505-3 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3530/3530-4 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3532/3533 Иж бүрэн RTAC -н хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-3555 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3355 Босоо баганад бэхлэгддэг Компьютер

 • image

  SEL-3360 Хэвтээ хавтанд бэхлэгддэг Компьютер

 • image

  SEL-3354 Тооцоолох платформ

 • image

  SEL-3390E4 Сүлжээний /LAN/ хөрвүүлэгч хавтан

 • image

  SEL-3390S8 Цуваа /RS232/ хөрвүүлэгч хавтан

 • image

  SEL-400G Генераторын дэвшилтэт хамгаалалтын систем

 • image

  SEL-700BT Хөдөлгүүрийн тэжээлийг шилжүүлэх (сэлгэн залгах) реле

 • image

  SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-T401L Xэт өндөр хурдны шугамын реле

 • image

  SEL-387A Ихсэх болон ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт

 • image

  SEL-787-2/-3/-4 Трансцорматорын реле хамгаалалт

 • image

  SEL-2414 Трансформаторын хянах дэлгэц

 • image

  SEL-451 Хамгаалалт, Автоматжуулалт, Иж бүрэн Хяналтын Систем

 • image

  SEL-501 Хосолсон горимт гүйдлийн огцом ихсэлтийн хамгаалалт

 • image

  SEL-3350 Автоматжуулалтын контроллёр

 • image

  SEL-3560 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-2411P Насосны автоматжуулалтын контроллёр

 • image

  SEL-ICON ICON-Харилцаа холбооны нэгдсэн оптик сүлжээ

 • image

  SEL-3620 Хамгаалалттай ethernet хүлээн авагч

 • image

  SEL-3622 Хамгаалалттай хүлээн авагч

 • image

  SEL-3610 Порт сервер

 • image

  SEL-2725 Таван порттой Ethernet шилжүүлэгч

 • image

  SEL-2730M Удирдлагатай 24 портын Ethernet шилжүүлэгч

 • image

  SEL-2740S SDN шилжүүлэгч

 • image

  SEL-2742S SDN шилжүүлэгч

 • image

  SEL-2890 Ethernet дамжуулагч

 • image

  SEL-3031 Цуваа радио долгион хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-3061 Үүрэн холбооны чиглүүлэгч

 • image

  SEL-2924 Зөөврийн цуваа BLUETOOTH хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-2925 Цуваа BLUETOOTH хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-2401 Синхрончлогдсон хиймэл дагуулын цаг

 • image

  SEL-2404 Синхрончлогдсон хиймэл дагуулын цаг

 • image

  SEL-2407 Синхрончлогдсон хиймэл дагуулын цаг

 • image

  SEL-3400 IRIG-B салаалуулагч модуль

 • image

  SEL-3401 Дижитал цаг

 • image

  SEL-2488 Синхрончлогдсон хиймэл дагуулын сүлжээний цаг

 • image

  SEL-ICON ICON-Харилцаа холбооны нэгдсэн оптик сүлжээ

 • image

  SEL-2800 Шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2810 IRIG-B бүхий шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2812 IRIG-B бүхий шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2814 Хоёр сувагтай шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2815 Шилэн кабелийн дамжуулагч/модем

 • image

  SEL-2820 Олон горимтой EIA-485 бүхий шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2824 Олон горимтой EIA-485 бүхий шилэн кабелийн дамжуулагч

 • image

  SEL-2829 Нэг горимтой шилэн кабелийн дамжуулагч/модем

 • image

  SEL-2830 Нэг горимтой шилэн кабелийн дамжуулагч/модем

 • image

  SEL-2831 Нэг горимтой шилэн кабелийн дамжуулагч/модем

 • image

  SEL-2894 Интерфэйс хөрвүүлэгч

 • image

  SEL-2507 Алсын удирдлагатай өндөр хурдны оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-C804 Олон горимт нумын хамгаалалтын шилэн кабель

 • image

  SEL-C805 200 µm диаметртэй олон горимт нумын хамгаалалтын шилэн кабель

 • image

  SEL-C807 62.5/200 µm диаметртэй олон горимт нумын хамгаалалтын шилэн кабель

 • image

  SEL-C808 62.5/125 µm диаметртэй олон горимт нумын хамгаалалтын шилэн кабель

 • image

  SEL-C809 9 µm диаметртэй нэг горимт нумын хамгаалалтын шилэн кабель

Loading...