icon Корпорацийн албан ёсны төлөөлөгч

about

Schweitzer Engineering Laboratories корпораци нь 25 жилийн турш цахилгаан эрчим хүчийг аюулгүй, тогтвортой, илүү эдийн засгийн хэмнэлттэй болгохыг зорин РХА-ийн салбарт инженеринг, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тус салбарын дэлхийн хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлон ажиллаж байна.

            SEL-ийн төв оффис нь АНУ-ын Вашингтон мужийн Пуллман хотод байрладаг, орчин үеийн дизайнаар хийгдсэн 3 үйлдвэр, 15-аас дээш улсад худалдааны оффис болон 30 гаруй техникийн үйлчилгээ үзүүлдэг төвтэй . Oйролцоогоор 125  улсад эрчим хүчний салбарын  үйл ажиллагаанд тэргүүлэх зэрэгтэйгээр оролцдог, дэлхийд онцгойлон танигдсан компаниудын нэг юм.

SEL нь цахилгаан хангамжийн салбарт  нэр хүндтэй байгаагийн нэг тод жишээ нь Ньютоний судалгааны компаниас гаргадаг судалгаагаар реле үйлдвэрлэгчид дундаас №1 гэж үнэлэгдсэн.

Хэрэглэгчдийнхээ шаардлагын дагуу чанарыг эрхэмлэдэг ба  Олон Улсын Стандартжуулалтын Байгууллагаас  Онцсайн чанарын ISO 9001:2008-аар   шагнагдсан.

Мөн харилцагч нартаа 10 жилийн баталгаа, засвар, үйлчилгээ, чанартай бүтээгдэхүүн, санал болгодог нь өндөр шаардлагатай эрчим хүчний салбарт хамгийн чанартай  бүтээгдэхүүн гэдгийн баталгаа болж байна.

Найдвартай ажиллагаа

SEL-ын бүтээгдэхүүн, загвар зэрэг нь  температурын эрс тэс байдал, богино залгаа, өндөр хүчдэл гэх мэт дэлхийн хамгийн эрсдэлт  орчинд зориулагдсан байдаг.

Шийдлүүд

SEL-ийн  РХА,удирдлага, болон хэмжих шийдлүүд нь эрчим хүчний өндөр шаардлагад нийцдэг ба  найдвартай, бүх шаардлагад нийцэх уян хатан сонголттой:

 • Эрчим хүчний системийн удирдлага                                           
 • Эрчим хүчний системийн хяналт мэдээлэлийн систем
 • Эрчим хүчний системийн РХА                             
 • Дэд станцын РХА    болон удирдлага хяналтын систем
 • Эрчим хүчний систем болсон бүх төрлийн байгууламжийн автоматжуулалт болон интегральчлал                                   
 • РХА –ын панелиуд
 • Цахилгаан үүсгүүр болон моторын хамгаалалт
 • Өндөр найдваржилт бүхий цахим системийн хамгаалалтууд ( farewall)

 • image

  SEL-411L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтийн систем

 • image

  SEL-279H Хоёр таслуурын АПВ-ын реле, Хүчдэлийн реле, Синхрон хяналтын реле

 • image

  SEL-300G Генераторын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-311C Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын систем

 • image

  SEL-311L Цахилгаан дамжуулах шугамын ялгаварт гүйдлийн хамгаалалт ба автоматжуулсан систем

 • image

  SEL-321 Фазын ба газардуулгын зайн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-651R Нэмэлт функцтэй АПВ-ийн хяналт

 • image

  SEL-351A Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-421 Хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтын систем

 • image

  SEL-501 Гүйдлийн ихсэлтийн хос реле

 • image

  SEL-551C Гүйдлийн ихсэлтийн болон дахин залгагч бүхий реле

 • image

  SEL-587 Гүйдлийн дифференциал хамгаалалт

 • image

  SEL-587Z Өндөр давтамжын дифференциал реле

 • image

  SEL-632 Сүлжээний хамгаалалтын төхөөрөмж

 • image

  SEL-700G Генераторын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-700GT Генераторын хамгаалалт

 • image

  SEL-700GW Салхин генераторын реле

 • image

  SEL-701 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-751 Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-751A Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-787 Трансформатор хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-2505 Алсын зайн оролт гаралтын шилэн кабелийн хувьсгуур

 • image

  SEL-2506 Рак-д суурилах оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-2505PB Логик схем шалгах төхөөрөмж

 • image

  SEL-2515 Алсын зайн оролт гаралтын модуль

 • image

  SEL-2414 Трансформатор хяналтын реле

 • image

  SEL-2600 Дулааны өгөгдлийг хүлээн авах ба дамжуулах RTD модуль

 • image

  SEL-1102 Хүнд хэцүү нөхцөлд ажиллах зориулалттай платформ процессор

 • image

  SEL-387A Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт

 • image

  SEL-2664 Field Ground Module

 • image

  SEL-2664S Stator Ground Protection Relay

 • image

  SEL-351 Шугамын хамгаалалтын реле

 • image

  SEL-387 Current Differential and Overcurrent Relay

 • image

  SEL-547 Distributed Generator Interconnection Relay

 • image

  SEL-710-5 Motor Protection Relay

 • image

  SEL-749M Motor Relay

 • image

  SEL-849 Motor Management Relay

 • image

  SEL-352 Breaker Failure Relay

 • image

  SEL-387E Current Differential and Voltage Relay

 • image

  SEL-487B Bus Differential and Breaker Failure Relay

 • image

  SEL-487E Transformer Protection Relay

 • image

  SEL-487V Capacitor Protection and Control System

 • image

  SEL-787-3E/-3S/-4X Transformer Protection Relay

 • image

  SEL-321-5 Phase and Ground Distance Relay

 • image

  SEL-387L Line Current Differential Relay

 • image

  SEL-T400L Time-Domain Line Protection

 • image

  SEL-351S Protection System

 • image

  SEL-451 Protection, Automation, and Bay Control System

 • image

  SEL-4520 Arc-Flash Test Module

 • image

  SEL-551 Overcurrent/Reclosing Relay

 • image

  SEL-2431 Voltage Regulator Control

 • image

  SEL-351 Falcon Recloser Control

 • image

  SEL-351R Recloser Control

 • image

  SEL-351RS Kestrel Single-Phase Recloser Control

 • image

  SEL-651RA Recloser Control

 • image

  SEL-734B Advanced Monitoring and Control System

 • image

  SEL-734 Revenue Meter

 • image

  SEL-734T Advanced Digital Transducer

 • image

  SEL-735 Power Quality and Revenue Meter

 • image

  SEL-2516 Rack-Mount Remote I/O Module

 • image

  SEL-2595 Front-Panel Configurable Label - Horizontal

 • image

  SEL-3094 Interface Converter

 • image

  SEL-2522 Alarm Panel

 • image

  SEL-2523 Annunciator Panel

 • image

  SEL-2533 Annunciator

 • image

  SEL-AR360 Overhead AutoRANGER Fault Indicators

 • image

  SEL-AR-OH Overhead AutoRANGER

 • image

  SEL-2032 Communications Processor

 • image

  SEL-2100 Logic Processor

 • image

  SEL-2240 Axion

 • image

  SEL-2411 Programmable Automation Controller

 • image

  SEL-2440 DPAC Discrete Programmable Automation Controller

 • image

  SEL-3373 Station Phasor Data Concentrator (PDC)

 • image

  SEL-3378 Synchrophasor Vector Processor

 • image

  SEL-3505/3505-3 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3530/3530-4 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3532/3533 RTAC Conversion Kits

 • image

  SEL-3555 Real-Time Automation Controller (RTAC)

 • image

  SEL-3355 Rack-Mount Rugged Computer

 • image

  SEL-3360 Compact Industrial Computer

 • image

  SEL-3354 Computing Platform

 • image

  SEL-3390E4 Network Adapter Card

 • image

  SEL-3390S8 Serial Adapter Card