SEL-651R Нэмэлт функцтэй АПВ-ийн хяналт

SEL-651R онцлог нь өндөр чанартай хяналтыг дээшлүүлхийн тулд АПВ-ийн функцийг шинэчлэсэн ба дахин сайжруулсан нэмэлт үүргийн хангасан байдаг.Хамгаалатын нөөц тэжээлийн логик ба нам талын ачаалалын хүчдлийн мэдрүүр,даатгадсан ахмгаалалт ба 6 вольтийн хүчдлийн оролтын үүсгүүрээр хангагдана.  Алдааны уршигаар системийн уналт ба хэрэглэгчид нөлөөлөх үед нэг фазын салгах төхөөрөмжүүдийг хэрэглэнэ. Өсөн нэмэгдэх тэжээлийн ачааллын гармоникийн хяналт ба өндөр нарийвчлалтай функцүүдээр хянана. 12 вольт, 40 вт тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн үүсгүүрийг нэмэлтээр  ашиглана.

 

Popular Models

 • Advanced recloser control with Automatic Network Reconfiguration
 • 42-pin multirecloser interface
 • Single- and three-phase trip capability
 • Painted cold-rolled steel enclosure
 • Advanced recloser control with Automatic Network Reconfiguration
 • 42-pin multirecloser interface
 • Single- and three-phase trip capability
 • Painted cold-rolled steel enclosure
 • 100 W heater and SEL-2401 Satellite-Synchronized Clock on accessory shelf
 • Advanced recloser control with Automatic Network Reconfiguration
 • 42-pin multirecloser interface
 • Single- and three-phase trip capability
 • Painted cold-rolled steel enclosure
 • 100 W heater and SEL-2401 Satellite-Synchronized Clock on accessory shelf
 • Recloser control with Automatic Network Reconfiguration
 • 42-pin multirecloser interface
 • Single- and three-phase trip capability
 • Painted Type 304 stainless steel enclosure
 • High-capacity 12 V, 40 Ahr battery
 • Security package, including door switch and SEL-3622 Security Gateway with two 10/100BASE-T Ethernet ports