SEL-351A Шугамын хамгаалалтын реле

SEL-351А нь Ethernet холболт болон IEEE C37.118 стандартын төвшинд синхрон хийгч бүхий гүйдлийн ихсэлтийн реле юм. Үйлдэрийн болон цахилгаан тоноглолын гайхалтай хамгаалалт бөгөөд хамгаалалт, удирдлага, хяналт, гэмтэл тодорхойлох функцийг онцгой байдлаар шийдсэн болно.

 

 351A-front.png

 351A-back.png