SEL-751A Шугамын хамгаалалтын реле

SEL-751А нь үйлдвэрлэлийн болон бусад цахилгаан тоног төхөөрөмжид зориулсан, суурилуулхад хялбар болон тохиргоо хийхэд хялбар, өргөн боломж бүхий цахилгаан хангамжийн хамгаалалтын реле юм. Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт, хүчдлийн ихсэлтийн болон багасалтын хамгаалалт, давтамжийн элементүүд бүхий иж бүрэн хамгаалалтын функцүүдтэй. Ethernet дээр суурилсан IEC 61850, Mirrored Bits, Device Netболон бусад протоколыг дэмждэг бөгөөд холбооны бусад төхөөрөмжтэй харилцах өргөн боломжтой.

 

Popular Models

Works well in the following applications:

 • Simple feeder protection
 • Industrial feeder protection with reclosing
 • Electromechanical relay retrofit

Works well in the following applications:

 • Simple feeder protection
 • Industrial feeder protection without reclosing
 • Electromechanical relay retrofit

Works well in the following applications:

 • Arc-flash mitigation
 • Simple feeder protection
 • Feeder monitoring and event collection

Works well in the following applications:

 • Advanced feeder protection
 • Feeder automation and control
 • Intertie protection and control

751A_visual_front.png

751A_visual_back.png