SEL-700GT Генераторын хамгаалалт

SEL-700GT нь генераторын иж бүрэн хамгаалалт юм. Синхрон генераторын хамгаалалт болон генераторуудын синхрон байдал үүсгэх төхөөрөмжүүдийн нэгдсэн нэг шийдэл нь эдийн засгийн үр ашигтай байдлаар шийдэгдсэн болно. Ямарваа нэгэн зүсэлт өрөмдөлт  хийлгүйгээр хамгаалалтыг сайжруулах боломжтой. Мөн Serial эсвэл Ethernet холбоосын тусламжтайгаар Modbus, DNP3, IEC 61850, Mirrored Bits холбооны төрлүүдэд холбогдох боломжтой.

700G_LDM_Front.jpg700G_Back.jpg