SEL-3378 Synchrophasor Vector Processor

Энэхүү бүтээгдэхүүний талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу?