SEL-279H Хоёр таслуурын АПВ-ын реле, Хүчдэлийн реле, Синхрон хяналтын реле

Шугамын 1 ба 2 таслуурыг синхрон хяналттай, чиглэлтэй АПВ-ийн үүргийг гүйцэтгэх ба хүчдэлийн элемент болон бүх логикуудыг багтаасан.