SEL-421 Хамгаалалт, автоматжуулалт ба хяналтын систем

SEL-421 өндөр хурдны зайн болон чиглэлийн хамгаалалт болон 2 таслуурын иж бүрдэл бүхий хамгаалалт автомат ба хяналтын систем юм. 5 зонын фазын болон газардлагын зайн мөн чиглэлийн гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийн нэгдэл бүхий цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт болно. Хэрэглэгчийн график интерфайс систем нь түгээмэл тохиолдох цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний схемээр хангана.  Багтаамжийн хүчдлийн трансформаторын (CVT-Capacitance Voltage Transformer) тусламжтайгаар Зона 1-ын зайн элементүүдийн найдвартай байдлыг дээшлүүлэх боломжтой. Газардлагын чиглэлийн логик элемент нь чиглэлийн элементийн гүйцэтгэлийг оновчтой болгож, хэрэгцээгүй функцуудыг алга болгосон. Нэмэлт логикийн сонголтын тусламжтайгаар Зона 1-ын компенсацлагдсан шугамын хэтрэлтээс сэргийлдэг. Өндөр хуртайгаар алдааг илрүүлж тодорхойлох шаардлагатай байдал ноцтой буй шугамын алдааг ӨИБ логикийн тусламжтайгаар ультра өндөр хурдтайгаар тодорхойлно.

 

Popular Models

 • Standard distance protection
 • Single- or three-pole operations
 • Comprehensive communications protocols, including IEC 61850 Edition 2
 • Subcycle distance protection with series compensation logic
 • Single- or three-pole operations
 • Advanced automation logic
 • Comprehensive communications protocols, including IEC 61850 Edition 2 and PTP
 • Additional high-speed, high-current interrupting Form A outputs for high-speed tripping
 • TiDL-enabled relay for a digital secondary system (see all available topologies in the Quick-Start Guide)
 • Eight fiber ports (to connect to SEL-2240 Axion TiDL nodes) in place of the current and voltage analog inputs
 • Subcycle distance protection with series compensation logic
 • Single- or three-pole operations
 • Advanced automation logic
 • Comprehensive communications protocols, including DNP3 and IEC 61850 Edition 2
 • Additional high-speed, high-current interrupting Form A outputs for high-speed tripping

421-Front-carousel.png

421-Back-carousel.png