RP&A - Stock

Та манайхаас дараах бараануудыг түргэн шуурхай авч болох бөгөөд мөн захиалга өгч болно.

 

Д/д Зураг Барааны нэр Төрөл Зураг № Тоо ширхэг Зарах үнэ (₮)
1 DELIXI DW17-1900.jpg

Автомат

 АВИАМ 380В DELIXI DW17-1900   1  
2   Кабель  Ethernet-Cat.5e   300 500
3   Кабель  UTP   300 500
4   Кабель  Fare alarm улаан   254 3500
5   Шилэн кабель     200 5500
6   Кабель  UTP  CAT5   529 1650
7   Кабель  SXM 550   196 650
8   Контролны кабель 15*14 copper   16 2300
9   Кабель  1*10 Al   20 300
10   Кабель  4*4 CU   98 1000
11   Кабель  KTC 1*16 CU   16 1000
12   Кабель  Fare alarm  CU   277 1100
13   Кабель  1.5*2 CU   12 1000
14   Кабель  2*3 CU   11 1000
15   Кабель  4*2 AL   17 600
16   Кабель  3*6 + 1*4 CU   20 6500
17   Кабель  1.5*4 CU   6 2500
18   Кабель  ПВЗ 1*1.5   3 450
19   Кабель  1*4   20 1500
20   Кабель  1*1.5   600 600
21   Зам суулгах разетик     4 2500
22   Хар хоолой     15 400
23   Буржгар далдлагч хар цагаан     16 1500
24 IMG_3894.jpg Багцлагч  4*150 бэхэлгээтэй 3894 1000 5000
25 IMG_3898.jpg Багцлагч  3*100 бэхэлгээтэй 3898 1000 5000
26 IMG_3535.jpg Багцлагч 4*150 3535 500 5000
27 IMG_3895.jpg Багцлагч  5*200 3895 500 1000
28 IMG_3895.jpg Багцлагч  4.8*200 3902 2000 25000
29 IMG_3507.jpg Завсарын реле  Weidmuller 230VAC 2 контакттай 3507, 3508 36 8700
30 IMG_3509.jpg Завсарын реле  Weidmuller 220VDC 2контакттай 3509, 3510 70 8700
31 IMG_3495.jpg Релений суурь Weidmuller 300V 12A 2контакттай 3495, 3498 105 7900
32 IMG_3505.jpg Завсарын реле  Weidmuller 230VAC 4контакттай 3505, 3506 30 31950
33 IMG_3503.jpg Завсарын реле  Weidmuller 220VDC 4контакттай 3503, 3504 47 38000
34 IMG_3492.jpg Релений суурь Weidmuller 300V 10A 4контакттай 3492, 3494 78  
35 IMG_3501.jpg Завсарын реле  Weidmuller 24VDC 4контакттай 3501, 3502 6  
36 IMG_3540.jpg Завсарын реле  Finder 10A 220V DC, 250V AC 3540, 3541, 3543 33  
37 IMG_3543.jpg Релений суурь Finder  3543, 3544, 3545 33 35000
38   Завсарын реле  Chanan 220V DC 4 контакттай   16  
39   Автоматын хайрцаг  TSM 18   1 31130
40 IMG_3421.jpg Автомат  C6 2Р блокконтакттай 3421, 3423 49 7500
41 IMG_3480.jpg Автомат С25 2Р дифренцаль ~230VAC, 30mA 3480, 3482, 3471, 3473 5 6000
42 IMG_3477.jpg Автомат С25 2Р ~400V 3477, 3479 2 6000
43   Автомат C6 2Р-220V    1 6000
44 IMG_3909.jpg Автомат C63 2Р ~230/400V 3909, 3910 1 6000
45 IMG_3483.jpg Автомат C63 3Р ~400V 3483, 3485 1 9000
46 IMG_3486.jpg Автомат C40 3Р ~230/400V 3486, 3488 1 9000
47 IMG_3473.jpg Автомат C100 3Р ~400V 3473, 3474 1 9000
48 IMG_3445.jpg Автомат C50 1Р ~240/380V 3445, 3447 1 2500
49   Автомат C10 1Р ~230/380V   1 2500
50 IMG_3911.jpg Автомат FEED C2A 3Р -220V  3911 42 25000
51 IMG_3431.jpg Автомат FEED C2A 2Р -220V блок контакттай 3431, 3432 45 25000
52 IMG_3433.jpg Автомат FEED C10 3P -220V DC блок контакттай 3433, 3435 65 25000
53 IMG_3913.jpg Автомат FEED C10 3P -220V  3913, 3914 1 25000
54   Автомат FEED C6 3P -220V блокконтакттай   87 25000
55 IMG_3911.jpg Автомат FEED C2 3P -220V 3911, 3912   20000
56 IMG_3915.jpg Автомат FEED C2 3P -220V блокконтакттай 3915, 3916 62 25000
57 IMG_3439.jpg Автомат SCHNEIDER C6A 2P-250V DC 3439, 3441 1 25000
58 IMG_3442.jpg Автомат FEED C6A 2P -220V DC 3442, 3444 1 25000
59 IMG_3917.jpg Автомат GUOZHENG C50 1P ~240/380V 3917, 3918 2 25000
60 IMG_3449.jpg Автомат IEK C6 1P ~230/400V 3449, 3451 5 25000
61 IMG_3452.jpg Автомат IEK C10 1P ~230/400V 3452, 3455 3 25000
62 IMG_3919.jpg Автомат TUOV C6 1P ~230/400V 3919, 3920 8 25000
63 IMG_3436.jpg Автомат TUOV C16 1P ~230/400V 3436, 3438 2 25000
64   Блок контакт ~ AC12, DC12   16  
65   Блок контакт ~DCL    33  
66   Блок контакт 400V 15A   4  
67 IMG_3463.jpg   SD 3A 415V AC, 1A 125V DC 3463, 3464 ? 25000
68 IMG_3461.jpg   XF9 3461, 3462 ? 25000
69 IMG_3459.jpg   KCB47 3459, 3460 ? 25000
70 IMG_3457.jpg   ?uknown? 3457, 3468    
71 3489.jpg Контактор CJX2-3210  690V 50A 3489, 3490 2 120000
72 IMG_3604.jpg   CJX2-09 690V 20A 3604, 3605, 3606 ? 55000
73 IMG_3921.jpg Төгсгөвч кольцо RV 1-4 (500 ш) 3921 8 100
74 IMG_3523.jpg Төгсгөвч кольцо RV 1-5 (500 ш) 3523 5 100
75   Төгсгөвч кольцо RV 2-4 (500 ш)   10 100
76 IMG_3925.jpg Төгсгөвч кольцо RV 2-5 (500 ш) 3925 16 100
77 IMG_3509.jpg Төгсгөвч кольцо RV 1-6 (500 ш) 3526 8 100
78 IMG_3527.jpg Төгсгөвч кольцо RV 2-6 (500 ш) 3527 13 100
79 IMG_3926.jpg Төгсгөвч кольцо төмөр OT 6-6 (1000ш) 3926, 3928 1 100
80 IMG_3929.jpg Төгсгөвч ацтай SV 1.25-6 (500ш) 3929 5 100
81 IMG_3511.jpg Төгсгөвч ацтай SV 1.25-5 (500ш) 3511 7 100
82 IMG_3930.jpg Төгсгөвч ацтай SV 1.25-4 (500ш) 3930 3 100
83 IMG_3519.jpg Төгсгөвч шулуун E1508 (1000ш) 3519 7 100
84 IMG_3518.jpg Төгсгөвч шулуун E2508 (1000ш) 3518 2 100
85 IMG_3514.jpg Төгсгөвч шулуун E4009 (1000ш) 3514 1 100
86 IMG_3517.jpg Төгсгөвч шулуун DBV 5.5-14 (500ш) 3517 1 100
87   Стендийн залгуурын төгсгөвч гэр нь /хар цэнхэр/   2  
88 IMG_4232.jpg Хүчдлийн клемны премичика FB 10-6 (100ш) 4232, 4233 9 300
89 IMG_4234.jpg Гүйдлийн клемны премичика URTK/S (50ш) 4234, 4235 46 2$
90 IMG_3646.jpg Хүчдлийн клемны тусгаарлагч   3646, 3647 40  
91 IMG_3939.jpg RS 232 толгойны гэр   3939 635 7000
92 IMG_3935.jpg RS 232 хар   3935 29 13300
93 IMG_3936.jpg RS 232 ЭР   3936 728 5000
94 IMG_3938.jpg RS 232 ЭМ   3938 1140 5000
95   RS 232 толгой  UTEK   34 100
96   Гүйдлийн клем      1176 1700
97   Гүйдлийн клемны таг     239 300
98   жижиг хаяг тагтай     350 200
99 IMG_3858.jpg Хугацааны хамаарамжтай реле JGL-15 3858, 3859 22  
100 IMG_3949.jpg РП361 УХЛ4 3949, 3950, 3952 22  
101   Би 6 блок     6 19000
102 IMG_3577.jpg Хонх DC220 3577 2 25000
103 IMG_3596.jpg Бүрээ DC220 3596 3 85500
104 IMG_3552.jpg Түлхүүр буцдаггүй 2 байрлалтай LW26-20X D0401/2 3552 22 5700
105 IMG_3551.jpg Түлхүүр буцдаг байрлалтай LW26-20X D0331/2 3551 7 10800
106 IMG_3956.jpg Түлхүүр 3 байрлалтай LW-12-16 4.0723.3 16A 500V 3956, 3957, 3958 16 12000
107 IMG_3563.jpg Түлхүүр 3 байрлалтай LW12-16 D49. 4EEA. 3  16A 500V 3563, 3565 2 21000
108 IMG_3639.jpg   LW112-16 380V, 220V 3639, 3640, 3641 ?  
109 IMG_3643.jpg Түлхүүр 4 байрлалтай LW38A-164D 3643, 3644 ?  
110 IMG_3953.jpg Сатек PM130 EH Plus 3953, 3954, 3955 2  
111   Транзистор Л 2-54   1 341460
113 IMG_3569.jpg Рүүтэр P-660RU-Tx 3569, 3572 1 45$
114   Реле Naidian Relay Naidian   36  
115 IMG_3586.jpg Дижитал Вольтметр AOB184U-9X1  AC 100V 3586, 3588, 3589 4 16.36$
116 IMG_3578.jpg Темпратур тохируулагч панелийн AY-LWK-P-1-G-(TH) AC220V  3578, 3579 13  
117 IMG_3592.jpg Темпратур тохируулагч панелийн TK-JP2(TH) AC220V 3592, 3595 3  
118 IMG_3581.jpg Автомат Орос А63-М У3 1Р 3581, 3582    
119 IMG_3964.jpg Автомат Орос 25А 3Р АС380В 3964, 3966 2 20000
120   Автомат Орос 6А 3Р АС380В   1 15000
121   Пускатель Орос АП50 Б 2МТУ3 500V AC 40A   4 70000
122 IMG_3610.jpg Заагч реле Орос РУ-21-У4 3610, 3611 8 70000
123 IMG_3612.jpg Контактор Delixi CJX2-65 3612, 3613 1 100000
124 IMG_3614.jpg Контактор  CJT1-40  3614, 3615 1 130000
125 IMG_3622.jpg Заагч реле Орос РЭУ11  0.08А 3622, 3623 1  
126 IMG_3970.jpg Заагч реле Орос РУ1  0.05 A 3970, 3971, 3973 5  
127 IMG_3968.jpg Заагч реле Орос РУ1-1-20У3 1А 3968, 3969 1  
128 IMG_3620.jpg Заагч реле Орос РУ1  0.1А 3620, 3621 6  
129 IMG_3974.jpg Заагч реле Орос РУ1  0.16А 3974, 3975 3  
130 IMG_3978.jpg Заагч реле Орос РУ1  0.5А 3978, 3979 1  
131 IMG_3976.jpg   JZ7-44 3976, 3977 ? 20000
132 IMG_3607.jpg   JTX-3C 220V AC, 24V DC 3607, 3608 ? 6000
133 IMG_3619.jpg Туйлшрагч реле РП-7 3619 5 30000
134 IMG_3617.jpg Завсарын реле ~380V  3617, 3618 1 10000
135   Завсарын реле XINLING -220V   1 7500
136   Заагч реле РЭУ11-20   1 24800
137   Пускатель  Chint CJX-09 -220V    1 70000
138 IMG_3983.jpg Пускатель  Delixi CJX2-1810 220V 3983, 3986, 3987 1 70000
139 IMG_3980.jpg Шиний тусгаарлагч SM25 3980, 3981, 3982 2 18000
140   Шиний тусгаарлагч SM10   8  
141   Гүйдлийн трамсформатор LZBG9-10 300/5A   5 420000
142   Шиний тусгаарлагч 80x10   6  
143 IMG_3988.jpg Шиний тусгаарлагч ZJ-10Q 3988 3 145000
144 IMG_4023.jpg Би блок Suncho SHTT-03S AC250V 10A 4023 1 114200
145 IMG_3616.jpg Өндөр давтамж пост TY20 06 3616 1  
146   Өсгөгч Гэрэл зургийн   1  
147 IMG_3719.jpg Акумлятор 12V 20A/H  3719, 3720 2 90000
148 IMG_3871.jpg Тоолуур Орос СА4-И678 100А 220V 3871 1 136000
149 IMG_3627.jpg Тоолуур Хятад DTS122 3*230/400V, 3*20A 3627, 3629 1 60000
150 IMG_3815.jpg Тоолуур Хятад DTS-121S 3*57.7/100V 3815, 3817 1 190000
151 IMG_3860.jpg Трансорматор Орос ОСМ1/1.6У3 3860, 3862 2 500000
152 IMG_4005.jpg Пускатель Орос ПМА-4100 УХЛ4Б 380V 68A 4005, 4007 1 125000
153 IMG_3998.jpg Пускатель Орос ПМЕ211 380V 25A 3998, 4000 1 21000
154 IMG_4001.jpg Пускатель Орос ЛД-3 11 380V 40A 4001, 4004 1 80000
155 IMG_4008.jpg Хос Контактор Орлс РПЛ-140 16А 660V 4008, 4009 1 50000
156 IMG_4291.jpg Хос Контактор Орос ПМЛ-2 100 4А 4291, 4292 1 80000
157 IMG_3992.jpg Шаазан гал хамгаалагч 380В 200А 3992, 3994, 3995 1 57000
158 IMG_3812.jpg Шаазан гал хамгаалагч 500В 200А 3812 1 40000
159 IMG_3990.jpg Гал хамгаалагч RT14-20A 3990, 3991 2 40000
160   Автомат Орос АК63-2М   1 66000
161 IMG_3996.jpg Аверийн пускатель 30А АВР 3996, 3997 1 120000
162   Хуурай тень      1 10000
163   Тусгаарлагч ИО-10-3.75   4 10000
164   Хувьсах эсэргүүцэл ВС24   1  
165   Трансорматор  КБ5739069   1  
166   Тэжээлийн блок XED-Y1230   1  
167   Микроамперметр  M95   2 300000
168   Микроампермилмултиметр Н399   1  
169 IMG_4026.jpg Тэжээлийн блок ВЧМ 220В 4026, 4029 1  
170 IMG_3712.jpg   NFS80-7602 100/240V AC 3712, 3713, 3714 1 550000
171   Хайрцаг   3708, 3709 1  
172 IMG_3662.jpg Осциллограф H3013 3662, 3663 1 100000
173   Кембрик  1.5   7  
174 IMG_3715.jpg Кембрик  2.5 3715, 3716 5 500
175 IMG_4061.jpg Кембрик  4 4061 2 500
176 IMG_4059.jpg Кембрик  1 4059   500
177 IMG_4055.jpg Халаадаг бүрээс ногоон   4055 8 330
178 IMG_4063.jpg Бичигч машины хор   4063   42000
179 IMG_4053.jpg Бичигч машины хор   4053 4  
180 IMG_4071.jpg Халаагч DJR-100W 220V 4071 4 35000
181 IMG_4070.jpg Түлхүүр LW5D-16/5 500V 16A 7байрлалтай 4070 9 40000
182 IMG_3630.jpg Түлхүүр LW12-16/6 6 байрлалтай  3630 2 54000
183 IMG_3633.jpg Түлхүүр LW112-16 3байрлалтай 3633, 3635 1 28500
184 IMG_3636.jpg Түлхүүр Орос ПК УЗ 10А 380V  3636, 3637 2  
185 IMG_4046.jpg Түлхүүр TK15 16A 500V  4046, 4047, 4049 1 20000
186 IMG_4050.jpg Түлхүүр LV38A-164D 3 байрлрлтай 4050, 4051 1 30000
187   Түлхүүр L368 600V 20A 2 байрлалтай   1 30000
188 IMG_4041.jpg Түлхүүр AR-20 2байрлалтай 5А 4041, 4044, 4045 3 30000
189   Нэмэх гэрэл NEF 30-W 250V   6 42000
190   Гүйдлийн трансформатор 10A/5A    7 46400
191 IMG_3649.jpg Гүйдлийн трансформатор LQG-0.66 A/5A 3649, 3650 1 65200
192 IMG_3689.jpg Хүчдлийн трансформатор РН-53/60Д УХР4 3689 1 52000
193 IMG_3691.jpg Хүчдлийн реле РН55-55/90 3691, 3692 1  
194   Завсарын реле РПУ-2   2  
195   Завсарын реле РП23 УХЛ4   1  
196 IMG_4099.jpg Завсарын реле РПУ-4-У3А 4099, 4100 2  
197   Завсарын реле РП16-4 4УХЛ4   1  
198 IMG_4092.jpg Завсарын реле РП-253-У4 4092, 4093 1  
199 IMG_3678.jpg Завсарын реле РП11 УХЛ4 3678, 3679 1  
200 IMG_4084.jpg Завсарын реле РП-341 УХЛ4 4084, 4085, 4086 1  
201 IMG_4080.jpg Завсарын реле ПЭВ-2-0.14 4080, 4083 1  
202   Реле ЕЛ-11У3 220В   1  
203 IMG_3674.jpg Реле ЕЛ-10-2У3 3674 1  
204 IMG_4103.jpg Реле ПЭВТЛ-1 0.071 3500 Ом 220В 4103, 4104 1  
205 IMG_4101.jpg Реле ЕЛ-11УЗ 220V 4101, 4102 1  
206   Гүйдлийн реле РТД 11 УХЛ4 -220,110   1  
207 IMG_3813.jpg Гүйдлийн реле РТ-40/10 УХЛ4 3813 1  
208 IMG_3687.jpg Гүйдлийн реле РТ-40/50 УХЛ4 3687, 3688 1  
209 IMG_4086.jpg Гүйдлийн реле РТ-40/100 УХЛ4 4086, 4087, 4088 1  
210 IMG_3683.jpg Гүйдлийн реле РТ-40/0.2 У4 3683, 3684 1  
211 IMG_4089.jpg Гүйдлийн реле РТ-40/100 УХЛ4 4089, 4090, 4091 1  
212 IMG_3672.jpg Гүйдлийн трансформатор КА 0.5 5V.A 20/5 3672, 3673 5  
213 IMG_3666.jpg Гүйдлийн трансформатор LMK5-20-CT 3666, 3668 1  
214   Гүйдлийн трансформатор LMZJ1-0.5   1  
215   ПВЗУ-1-ын блокууд УСК.102.500.00-01   1  
216 IMG_3693.jpg ПВЗУ-1-ын блокууд ПН 3693, 3694 1  
217   ПВЗУ-1-ын блокууд ПРЦ   1  
218 IMG_4131.jpg ПВЗУ-1-ын блокууд БП 4131, 4132 1  
219 IMG_4135.jpg ПВЗУ-1-ын блокууд УМ 4135, 4137 1  
220 IMG_4138.jpg ПВЗУ-1-ын блокууд БС 4138, 4139 1  
221 IMG_4142.jpg Тэжээлийн блок АУРА 4142, 4144 1  
222 IMG_4140.jpg Завсарын реле МКУ48-С 4140, 4141 1  
223   Адаптер AOPOL 220-12V   26  
224   Их чадлын диод Б200   4  
225 IMG_4153.jpg Рубильник 380В 100А HD11F 4153 1  
226 IMG_3814.jpg Адаптер КАМ1524 220-24В 3814 1  
227   Гүйдлийн трансформатор ТТИ-А 0.66 кВ 100/5 А   1  
228 IMG_4105.jpg Конденсатор 250v1000uF 4105 3  
229 IMG_3664.jpg Конденсатор МБГП-3 200v 2mkF 3664, 3665 1  
230 IMG_4113.jpg Конденсатор JKCMP-312 25uF 160V 4113 1  
231 IMG_4112.jpg Мотор ПМО В-11111/1Д53У3 4112 1  
232 IMG_4111.jpg Темпратур мэдрэгч Хятад 4111 3  
233   Шиний тусгаарлагч SM10   2  
234 IMG_3669.jpg Фото диод ТФ132-25-10-4 93 3669 5  
235   Гүйдлийн трансформатор ТКЛМ-0.5Т3   1  
236   Гүйдлийн трансформатор LMK-0.66-40   1  
237   Гүйдлийн трансформатор ТПР-2   3  
238   Хүчдлийн реле РН-54/160   1  
239   Хувьсах эсэргүүцэл СП-IV 3.3M   20 4500
240 IMG_3670.jpg Хувьсах эсэргүүцэл ПП2-16 3670, 3671 1 8500
241 IMG_4170.jpg Транзистор 2Т935А 4170 20 5500
242 IMG_4203.jpg Жижиг Эсэргүүцэл  ММТ-8 47 Ом 4203 10 4200
243   Жижиг Эсэргүүцэл 60 70   34 800
244 IMG_4171.jpg Жижиг Эсэргүүцэл 50 70 4171, 4172 117 700
245   Жижиг Эсэргүүцэл 875   100 750
246   Жижиг Эсэргүүцэл МЛТ1   297 900
247   Жижиг Эсэргүүцэл МЛТ2   429 1000
248 IMG_4205.jpg Жижиг Эсэргүүцэл Х5 4205 98 600
249 IMG_4194.jpg Жижиг Эсэргүүцэл 68ККWD. 4194, 4195 18 650
250   Жижиг Эсэргүүцэл M75 HW4   25 600
251 IMG_4198.jpg Жижиг Эсэргүүцэл 90.9 Oм 4198 21 500
252 IMG_4196.jpg Жижиг Эсэргүүцэл Х5 4196 189 600
253   Жижиг Эсэргүүцэл Х6   118 700
254 IMG_4187.jpg Жижиг Эсэргүүцэл М68 JAS 4187, 4188 47  
255 IMG_4191.jpg Жижиг Эсэргүүцэл MЛ7 4191 232 650
256   Жижиг Эсэргүүцэл M43JN XD   98 600
257 IMG_4178.jpg Жижиг Эсэргүүцэл N68 JA5 4178, 4179 109 300
258 IMG_4180.jpg Жижиг Эсэргүүцэл МЛТ Х3 4180, 4182 19 400
259 IMG_4183.jpg Жижиг Эсэргүүцэл МЛТ Х4 4183, 4184 13 500
260 IMG_4189.jpg Хөргөлттэй Мост GBPC5010+ S311 4189 2  
261 IMG_4185.jpg Транзистор МП41 4185, 4186 50 2500
262   Транзистор КП828А   4 3500
263   Микросхем LM324N   10  
264   Туршилтын блок STP4610HTB0.1H   1  
265   Соронзон түгжээ 5А 1.8 Ом 20С   4  
266   Катушка МЕ630...4000 220В   8  
267   Катушка 5D LX.520.102.1 380V   1  
268 IMG_4148.jpg Синхрон хөдөлүүр AC 200-240V 50/60Hz 4148 1  
269   Тристор TECHSEM V50KPE0T09J00858   4 16000
270 IMG_4146.jpg Трансформатор ТУМ-А1-11 УЗ 4146 1  
271   Шугамын реле DNP100 Хятад   1  
272 IMG_3702.jpg Реле SZP800 Хятад 3702, 3703, 3704 11  
273 IMG_3931.jpg Хүчдлийн клем   3931 2534  
274 IMG_3933.jpg Хүчдлийн клем жижиг 3933 29  
275 IMG_3793.jpg Хувьсах эсэргүүцэл ППБ-3В 0.683 680 Ом 3793 28 13000
276 IMG_4213.jpg Хувьсах эсэргүүцэл ППБ-1Б 0.683 470 Ом 4213 4 8000
277 IMG_3868.jpg Хувьсах эсэргүүцэл ППБ-25Е 8604 3868, 3869 1 20000
278 IMG_3791.jpg Хувьсах эсэргүүцэл СП1  3791, 3792 78 4500
279 IMG_4155.jpg Хувьсах эсэргүүцэл СП2 4155, 4156 50 4500
280 IMG_4209.jpg Хувьсах эсэргүүцэл СП3 4209, 4210 5 3000
281 IMG_3763.jpg Кноп  LAY5-EL 42 Улаан  3763 31 12000
282 IMG_3764.jpg Кноп  LAY5-EL31 Ногоон 3764, 3766 76 12000
283 IMG_3767.jpg Кноп  XB2-BA31 X1 Ногоон 3767 22 18000
284 IMG_3803.jpg Кноп  LAY-50 AC660V STOP 3803 2 30000
285 IMG_3811.jpg Кноп  LAY-50 AC660V START 3811 2 30000
286   Өдрийн гэрэл 30см лангууны   12 2000
287 IMG_3758.jpg Synchronizer LX6714 3758, 3759, 3760 1 170000
288 IMG_3761.jpg Цагийн реле Chint NKG1 AC220V 3761 1 40000
289   Кабелийн хаяг хуванцар цагаан   100 500
290 IMG_3755.jpg Темпратур мэдрэгч XMT-1225 дижитал 3755, 3756, 3757 1 400000
291 IMG_3749.jpg Темпратур мэдрэгч ХМZ-Y-20  3749, 3750, 3751 1 400000
292 IMG_3752.jpg Темпратур мэдрэгч ХМZ-B-21 3752, 3753, 3754 1 400000
293 IMG_3721.jpg Конденсаторын блок БК-101 3721 1 220000
294 IMG_4223.jpg Амперметр Э30 100/5 4223 1 200000
295 IMG_4216.jpg Амперметр Э365-1 150/5 4216 1 250000
296 IMG_3745.jpg Амперметр Э365-2 800/5 3745, 3746 1 336000
297 IMG_4225.jpg Амперметр GB/T7676-98 30/5 4225 1 40000
298 IMG_3747.jpg Амперметр GB/T7676-98 300/5 3747, 3748 1 60000
299 IMG_3744.jpg Амперметр GB/T7676-1998 75/5 3744 2 30000
300 IMG_4221.jpg Амперметр Э8021 10/5 4221 1 200000
301 IMG_3724.jpg Вольтметр Э335 250000/100 3724, 3725 1 450000
302 IMG_3738.jpg Вольтметр GB/T7676-1998 6000/100 3738, 3739 1 350000
303 IMG_3736.jpg Вольтметр GB/T7676-1998 100/100 3736, 3737 1 230000
304 IMG_3728.jpg Давтамжметр SQ-96 45-55Гц 100В 3728, 3729 1 280000
305 IMG_3726.jpg Чадлын коэффциент хэмжигч D362 380V 5A 3726, 3727 1 380000
306 IMG_3730.jpg Хуурмаг чадлын хэмжүүр GB/T7676-1998 6кВ/100В, 4кА/5 3730, 3732 1 394000
307 IMG_3734.jpg Переносный мост Р353, Rx=0.3/30 Oм 3734, 3735 1 325000
308 IMG_3785.jpg Гэрэл AD22-22DS AC ногоон 3785, 3786, 3779, 3780 146 6000
309 IMG_4228.jpg Гэрэл AD22-22DS AC/DC ногоон 4228 48 6000
310 IMG_3772.jpg Нэмэх гэрэл AD16-22W/G 3772, 3773 145 7000
311 IMG_4230.jpg Гэрэл AD16-22DS31 шар 4230 11 6000
312 IMG_3783.jpg Гэрэл AD22-22DS улаан 3783, 3784 128 6000
313 IMG_3781.jpg Гэрэл AD22-22D/S  200V AC/DC улаан, nogoon 3781, 3782, 3777, 3778 ? 6000
314 IMG_3775.jpg Гэрэл AD22-22DS 220V AC цагаан 3775 27 6000
315   Гэрэл AD22-22DC DC цагаан   91 6000
316 IMG_3776.jpg Гэрэл AD22-22D/S 220V AC/DC цагаан 3776 ? 6000
317 IMG_3796.jpg Эсэргүүцэл ПЭВ 75Вт 910 Ом 3796 3 6500
318   Эсэргүүцэл ПЭВ 75Вт 510 Ом   12 6500
319 IMG_3797.jpg Эсэргүүцэл ПЭВ 75Вт 180 Ом 3797 2 6000
320 IMG_4250.jpg Эсэргүүцэл ПЭ 150 390 Ом 4250 51 8000
321 IMG_4257.jpg Эсэргүүцэл RXG20-50W 3.9 k Oм 4257 4 5000
322   Эсэргүүцэл ПЭВ 50Вт 390 Ом   1 3500
323   Эсэргүүцэл ПЭВР 50Вт 160 Ом   1 3500
324   Эсэргүүцэл RXG20-50W 4 k Oм   3 2000
325   Эсэргүүцэл ППБ 25-Г 330 Ом   1 2500
326   Эсэргүүцэл RXG20-20W 2.7 k Oм   2 2000
327   Эсэргүүцэл ПЭВ-15 51 Ом   10 500
328   Эсэргүүцэл ПП1Б 470 Ом   5 3000
329   Эсэргүүцэл ПЭВ 20 Ом   1 2000
330   Эсэргүүцэл ППБ 25Г 1 к Ом    5 3000
331   Эсэргүүцэл ППБ 25Е 3.3 Ом    3 3000
332   Эсэргүүцэл ППБ 25Г 330 Ом   12 3000
333   Эсэргүүцэл 20Вт 5 к Ом   2 2500
334   Эсэргүүцэл 20Вт 52 Ом    3 2000
335   Эсэргүүцэл ПЭВ 50Вт 100 Ом   2 2500
336   Эсэргүүцэл ПЭВР 50 160 Ом   20 2500
337   Эсэргүүцэл 1ПЭВ 10 750 Ом    1 1500
338   Эсэргүүцэл ПЭВ 10 20 Ом    40 1500
339   Эсэргүүцэл ПЭВР 10 100 Ом    10 1500
340   Эсэргүүцэл ПЭВР 50 82 Ом    3 3500
341 IMG_4259.jpg Эсэргүүцэл ПЭВР 50 300 Ом 4259 7 6500
342 IMG_4246.jpg Эсэргүүцэл ПЭВ 7.5 200 Ом 4246 10 1500
343   Эсэргүүцэл ПЭВ 50 36 Ом   1 2500
344   Эсэргүүцэл ПЭВР 50 27 Ом   1 7000
345   Эсэргүүцэл 1ПЭВ 100 13 к Ом   14 8000
346   Эсэргүүцэл ПЭВР 100 1.5 к Ом   1 7000
347   Эсэргүүцэл ПЭВ 100 270 Ом   6 5000
348   Эсэргүүцэл ПЭВ 150 82 Ом   2 6000
349   Эсэргүүцэл 1ПЭВ 100 1 к Ом   2 5000
350   Эсэргүүцэл ПЭВ 100 47 Ом    1 5000
351   Эсэргүүцэл ПЭВР 50 30 Ом   15 5000
352   Эсэргүүцэл ПЭ 150 5.1 к Ом   12 2000
353   Эсэргүүцэл ПЭ 150 5.2 к Ом   1 2000
354 IMG_4263.jpg Эсэргүүцэл ПЭ 150 30 к Ом 4263 1 12000
355   Эсэргүүцэл ПЭВ 100 240 Ом   1 7500
356   Эсэргүүцэл ПЭВ 100 51 к Ом   1 7500
357   Эсэргүүцэл ПЭВР     5500
358   Эсэргүүцэл ПЭВ 75 5 6к Ом   1 6000
359   Эсэргүүцэл ПЭВ 75 2 к Ом   1 6000
360   Эсэргүүцэл ПЭ 150 39 Ом   1 2000
361   Эсэргүүцэл ПЭВ 3 100 Ом   12 2000
362 IMG_4244.jpg Эсэргүүцэл ПЭ 7.5 4.3 Ом 4244 12 1500
363   Эсэргүүцэл ПЭ 7.5 200 Ом   12 1500
364 IMG_4247.jpg Эсэргүүцэл ПЭ 15 750 Ом 4247 23 2000
365 IMG_4241.jpg Эсэргүүцэл SWS 150R 4241 9 2500
366   Эсэргүүцэл ПЭВ 10 /10Ом, 750 Ом, 510 Ом/   203 2500
367   Конденсатор К4У2 0.01мкФ    10 500
368 IMG_3790.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 1-10 3790 6 100
369 IMG_4234.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 11-20 4234, 4235 5  
370   Гүйдлийн клемний дугаар 21-30   6  
371   Гүйдлийн клемний дугаар 31-40   8  
372   Гүйдлийн клемний дугаар 41-50   9  
373   Гүйдлийн клемний дугаар 51-60   10  
374   Гүйдлийн клемний дугаар 61-70   10  
375   Гүйдлийн клемний дугаар 71-80   8  
376   Гүйдлийн клемний дугаар 81-90   10  
377   Гүйдлийн клемний дугаар 91-100   10  
378   Гүйдлийн клемний дугаар дугааргүй   1  
379 IMG_4232.jpg Хүчдлийн клемний дугаар 1-10 4232, 4233 1 100
380   Хүчдлийн клемний дугаар 11-20   1  
381   Хүчдлийн клемний дугаар 21-30   2  
382   Хүчдлийн клемний дугаар 31-40   2  
383   Хүчдлийн клемний дугаар 41-50   4  
384   Хүчдлийн клемний дугаар 51-60   6  
385   Хүчдлийн клемний дугаар 61-70   6  
386   Хүчдлийн клемний дугаар 71-80   6  
387   Хүчдлийн клемний дугаар 81-90   6  
388 IMG_3788.jpg Хүчдлийн клемний дугаар 91-100 3788 7  
389 IMG_3583.jpg Шилжүүлэгч RS232 to RS485 3583, 3584, 3585 1 11000
390   Панелийн гэрэлийн унтраалга     16 3500
391   Компьютерийн залгуур     2 1500
392   Нөт бүкний цоож     5 10000
393   Утасны кабель     2 1000
394   Кабелийн бүрээс SOFT TUBE RED F 12   2,3 1540
395   Кабелийн бүрээс SOFT NBE VW-1  RED F 12   2 1540
396   Кабелийн бүрээс SOFT TUBE GREEN F 12   2 1540
397   Кабелийн бүрээс SOFT TUBE GREEN 1.5   2,3 550
398   Кабелийн бүрээс SOFT TUBE YELLOW 1.5   2,3 550
399 IMG_4268.jpg Суурин тасдагч KEN 7614NB 4268 1 170000
400 IMG_4267.jpg Өнцөгч гаргагч хөрөө KOSTA 4267 1 200000
401   Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж     1  
402   Наклад хаяггүй     12 1500
403   Наклад хаягтай     111 3000
404 IMG_4280.jpg Түлхүүр LW5D-16/5 500V 16A 7байрлалтай 4280, 4281, 4282 1 173600
405   Амперметр     1 35000
406   Заагч реле РЭУ11-40УЗ   1  
407 IMG_3658.jpg Хүчдэлийн реле РН-53/60Д УХЛ4 3658, 3659 3 112000
408   Стендийн залгуурын төгсгөвч хос /улаан шар цэнхэр ногоон/   165  
409 IMG_3586.jpg Реле  DX-32B 220V 3586, 3588, 3589 1 25000
410 IMG_4271.jpg Рутер D-Link DAP-1360D1A 4271, 4272 1 30000
411   Эсэргүүцэл ПЭВ 50 3.9 Ом   10 3500
412 IMG_4251.jpg Эсэргүүцэл ППБ-25Г 330 Ом 4251 2 5500
413 IMG_3877.jpg Завсарын реле DRM570220L 3877, 3878    
414 IMG_3875.jpg Завсарын реле DRM570220LT 3875, 3876, 3879 5  
415 IMG_3770.jpg Гэрэл  дөрвөлжин 3770 1 2000

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу!