RP&A - Stock

Та манайхаас дараах бараануудыг түргэн шуурхай авч болох бөгөөд мөн захиалга өгч болно.

Д/д Зураг  Барааны нэр
1

27846006_578635942484384_156807357_o.jpg 27901050_578635935817718_2050215079_o.jpg

Реле РП-361 УХЛЧ 
2

 

 27901771_578635975817714_315842412_o.jpg

 

 SEL-3401 Дижитал цаг

3

 

 27901306_578636009151044_251160168_o.jpg

 

 

SEL-2243 Power coupler 

4

27901731_578636072484371_778115706_o.jpg

SEL-2244-3 Логик гаралт x16 

5

27950434_578636079151037_531967844_o.jpg

 

 Автомат, iEK BA47-29M C6 

6 27835823_578636132484365_841677344_o.jpg

 Автомат, iEK BA47-29 C10

7 27901803_578636089151036_635334534_o.jpg

Автомат, ИЗК C16 

8

27846110_578636142484364_341390704_o.jpg

 
Автомат, CHINT C5 400V
9 27901165_578636192484359_2004320638_o.jpg

Автомат, TUOV D747-63 C6

10

 

 27907193_578636179151027_1167420482_o.jpg
Автомат, TUOV D747-63 C10
11 27836128_578636155817696_981227825_o.jpg

 Автомат, TUOV D747-63 C16

12 27901137_578636145817697_687519050_o.jpg

Автомат, TUOV D747-63 C40 

13

27846188_578636202484358_1665648459_o.jpg

Автомат, FEED FEO-DC C2A

220V AC

3-фаз

14

27951303_578636209151024_1322951255_o.jpg

Автомат, YIJIN C2

DC 250V

2-фаз

15

 

27946183_578636582484320_542897328_o.jpg

Автомат, CHNT-XF9

 

16

27836154_578636285817683_1270509620_o.jpg

Битүү төгсгөвч

1,5-2,5 mm

17

27846717_579170602430918_1409736481_o.jpg

Ацтай төгсговч

0,5-1,5 mm

18 27946443_578636312484347_1884800691_o.jpg VGA cable
19 27845755_578636315817680_1419548086_o.jpg Хүчдлийн клем
20 27901195_578636322484346_722232752_o.jpg27846562_578636332484345_940066744_o.jpg Гүйдлийн клем
21

27901193_578636342484344_1354339410_o.jpg

LW38D, 3 байралтай түлхүүр
22

27835742_578636345817677_230204157_o.jpg

Дохионы гэрэл, KEEPOW

AD22-22DS

AC 220V

 

23

27846539_578636359151009_1694051514_o.jpg

Завсрын реле,

Гүйдэл хянах релe КРТ 

24 27950370_578636372484341_1477494071_o.jpg Наклад хаяггүй (цагаан)
25

27836132_578636402484338_971208087_o.jpg

Наклад хаяггүй (бор ногоон)
26 27846729_578636412484337_1462089580_o.jpg Наклад хайаггүй
27

27999096_579170609097584_1565318878_o.jpg

Хэмжүүр амперметр, 800/1,5A
28 27946271_579170619097583_918213101_o.jpg Клемний том хаят
29

27846271_578636495817662_819876206_o.jpg

Гүйдлийн трансформатор

10/5A

30

27835888_578636445817667_459619802_o.jpg

Резистор (эсэргүүцэл)

1Вт

680 ohm

31  

27902030_578636459150999_1704843757_o.jpg

Эсэргүүцэл

1Вт

470 ohm

32  

 

 27901336_578636472484331_371162408_o.jpg

Трансформаторын температур хэмжүүр,  XMZ-B-20
33  

 

 27836022_578636465817665_203869343_o.jpg

Трансформаторын температур хэмжүүр,  XMZ-Y-20
34

 

 27845822_578636569150988_349020198_o.jpg

БНХАУ-ын pеле, SZP800
35 27947187_578636572484321_713412470_o.jpg Буцдаг кноп
36

27946385_578636712484307_305353405_o.jpg

Буцдаг, 2 байрлалтай түлхүүр
37

27845812_578636259151019_1906214754_o.jpg

 

 

Залгуур,

10-16A

250V

38

27901872_578636435817668_961072672_o.jpg

Трансформаторин температур хэмжүүр, XMT

 

39

27901587_578636692484309_2090326286_o.jpg

CHNT, 3 байрлалтай түлхүүр

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу!