RP&A - Stock

Та манайхаас дараах бараануудыг түргэн шуурхай авч болох бөгөөд мөн захиалга өгч болно.

 

Д/д Зураг Барааны нэр Төрөл

Зарах үнэ (Төгрөгөөр) 

Код
 1 161.jpg  Рутер  ZyXEL   50010002
2 160.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай  GANSEN LW 12-16 500V 16A

 

50000

 

50010004
 3 159.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай

  CANSEN LW26-20X 660V 16A

 50000

 

50010005
 4 157.jpg  БУЦДАГ ТҮЛХҮҮР 5 БАЙРЛАЛТАЙ  CANSEN LW12-16 D49. 4EEA.3 500V 16A

 55000

50010006
 5 158.jpg   Удирдлагын түлхүүр 5 байрлалтай  CANSEN LW 12-16 Z4.5858.3 500V 16A 50010007
 6 156.jpg  Удирдлагын түлхүүр 6 байрлалтай    CANSEN LW12-16/16 TM705 500V 16A  50000 5001008
 7 155.jpg  Удирдлагын түлхүүр 7 байрлалтай     CN-JINYI LWD-16/5 TM705 500V 16A

 45000

5001009
154.jpg  Удирдлагын түлхүүр 2 байрлалтай   GLELE

 40000

 

50010010
153.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай   CHNT LW112-16 380/220V16A

 40000

50010011
10  152.jpg  Буцдаг түлхүүр 3 байрлалтай   NUX AR -20 5A AC 250V 30000  50010012
11  151.jpg  ТҮЛХҮҮР 5 БАЙРЛАЛТАЙ   ЭО15 500V 16A 50000  500010013
12  149.jpg  Түлхүүр 3 байрлалтай   LW-16D 16A 690V  45000 50010014
13 378183567_1507424756726273_6678780787138279924_n.jpg Түлхүүр 5 байрлалтай LW21-16D49  50000 50010016
14    Автоматын хайрцаг  TSM18   50010003
15  148.jpg Автомат 2 фаз  FEED C6 DC220V блок контакттай  35000 50110001
16   147.jpg  Автомат 3 фаз   FEED C2A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ   35000  50110002
17  146.jpg Автомат 2 фаз  FEED C2A DC220V блок контакттай   35000 50110003
18  145.jpg Автомат 2 ФАЗ FEED C10A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ  35000 50110004
19  144.jpg Автомат 3 фаз FEED C6A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ  35000 50110005
20  143.jpg Автомат 2 ФАЗ CHINT DZ47LE-32 С25 дифренцаль ~230VAC, 30mA  45000 50110006
21  142.jpg Автомат 3 ФАЗ CHINT DZ158-125 100A AC 400V

 45000

50110007
22   141.jpg  аВТОМАТ 1 ФАЗ   TUOV&IEK C6 AC 230/400V

 40000

 50110008
23   140.jpg  Автомат 2 фаз   CHINT DZ-47 60-C25 AC400V  40000  50110009
24   IMG_3445.jpg Автомат 1фаз   GUOZHENG DZ47-63 С50 AC240/380V   40000  50110010
25   IMG_3909.jpg

Автомат 2 фаз  

 

R GH1-63 2 фаз C63 AC 230/400V   40000  50110011
26   139.jpg Автомат 1 фаз  iEK/ИЭК 1 фаз C10 AC 230/400B  35000  50110012
27   138.jpg Автомат 1 фаз   TUOV DZ47-63 1 фаз C16 AC 230/400V  35000 50110013 
28   136.jpg  Автомат 3 фаз  DEKraft  3 фаз C40 AC 230/400B  45000 50110014 
29   137.jpg  Автомат 3 фаз  iEK BA47-29  3 фаз C63 AC 400B   45000  50110015
30   135.jpg  Блок контакт  DCL SD FEED-ийнх 3A 415V  45000 50110016 
31    Блок контакт   iEK KCB47   40000  50110018
32    Блок контакт  CHNT XF9   40000  50110019
33   134.jpg Автомат  DC-C10A-125V     50110020
34   133.jpg Автомат    AC-10A-400V  75000  50110021
35   132.jpg  Автомат AC-6A-400V   75000 50110022 
36   131.jpg Автомат   AC-20A-400V  75000 50110023 
37   130.jpg  CAM Switch   10A/220V  45000 50110024 
38   120.jpg 117.jpg 

Завсарын реле ба суурь 

Weidmuller DRM270730 2 контакттай AC 230V 10A/250

 35000 50210003
39   121.jpg 117.jpg

Завсарын реле ба суурь

Weidmuller DRM270220LT

2 контакттай DC 220V 10A/250

 35000 50210004
40   122.jpg 128.jpg WЗавсарын реле eidmuller DRM570730LT 4 контакттай AC 230V 5A/250V  40000 50210005
41   123.jpg 128.jpg

Завсарын реле ба суурь 

Weidmuller DRM570220LT 4 контакттай DC 220V 5A/250V

 40000 50210006
42   124.jpg 128.jpg

Засарвын реле ба суурь

Weidmuller DRM570024L 4 контакттай DC 24V 5A/250

 40000 50210007
43   127.jpg  125.jpg

Завсарын реле ба суурь

Finder 10A/250V

Finder 60.13.9.220.0040  DC 220V  10A-250V

 45000 50210008
44   116.jpg 128.jpg Weidmuller DRL5732220L  40000 50210011
45   115.jpg 128.jpg   Weidmuller DRL573730L   40000  50210018
46   114.jpg  Төгсгөвч кольцо  RV1-6   0.5-1.5мм /уут-500ш/    50310001
47   113.jpg Төгсгөвч кольцо   RV2-6   1.5-2.5мм /уут-500ш/    50310002
48   112.jpg  Төгсгөвч кольцо  RV2-5 1.5-2.5мм /уут-500ш/     50310003
49   111.jpg Төгсгөвч кольцо  RV2-4   1.5-2.5мм /уут-500ш/     50310004
50   110.jpg Төгсгөвч кольцо  RV1-5   0.5-1.5мм /уут-500ш/    50310005 
51   109.jpg  Төгсгөвч кольцо RV1-4   0.5-1.5мм /уут-500ш/     50310006
52   169.jpg Төгсгөвч кольцо   ОТ6-6   6мм /уут-1000ш/    50310007
53   107.jpg  Төгсгөвч ацтай   SV2-6  1.5-2.5 мм /уут 500ш/   50310011 
54   106.jpg  Төгсгөвч ацтай SV2-5  1.5-2.5 мм /уут 500ш/    50310012 
55   105.jpg  Төгсгөвч ацтай  SV1,25-6  0.5-1.5 мм /уут 500ш/    50310013 
56   104.jpg  Төгсгөвч ацтай   SV1,25-5  0.5-1.5 мм /уут 500ш/    50310014
57   103.jpg    хөх,шар, улаан, ногоон, хар/ 20ш  5000  50310016
58     Төгсгөвч шулуун   E1508 2.5мм (уут 1000ш) хар   50310017 
59   165.jpg Хүчдэлийн клем   Хүчдэлийн клем   50410001 
60   176.jpg  Хүчдлийн Премичка   боолттой

 5000

 

 50410002
61   178.jpg  Гүйдлийн клем Гүйдлийн клем    50410003 
62   177.jpg  Гүйдлийн Премичка   боолттой    50410004 
63   100.jpg  Клемний хаяг Клемний хаяг   3500  50410005
64   98.jpg Таг /хүчдэлийн клемний/  D-UK3/10  3000 50410006
65   97.jpg Хаалт /гүйдлийн клемний/ Таг /гүйдлийн клемний/  3000 50410007
66   99.jpg Клем хаяг Клем шахагч  3500 50410008
67   101.jpg Завсрын Клем хүчдлийн  PHCENIX AC947-7-1 25A 300V  4000 50410009
68   102.jpg Наклад хаяггүй RSH2.5-2A  15000 50410011
69   171.jpg Клемний хаалт жижиг Клемний хаалт жижиг  1500 50410013
70    Клем шахагч төмөр Клем шахагч төмөр  5000 50410014
71   96.jpg Кабелийн пайз хуучин Кабелийн пайз хуучин  1000 50510001
72   170.jpg Кабелийн пайз шинэ Кабелийн пайз шинэ  2000 50510002
73   179.jpg RS232 толгой эр RS232 толгой эр  3000 50510003
74   95.jpg RS232 толгой эм RS232 толгой эм  3000 50510004
75   94.jpg RS232-ын гэр RS232-ын гэр  1500 50510005
76   93.jpg BMS конектор толгой BMS конектор толгой  4000 50510007
77    Панелийн унтраалга 0,5A 250V   50510008
78   92.jpg Наклад хаягтай Наклад хаягтай  25000 50510009
79   88.jpg Кноп улаан LAY5-EL42  5000 51020001
80   87.jpg Кноп ногоон LAY5-EL31  5000 51020002
81   89.jpg Кноп улаан XB-BA42  X1 NC  AC 240V  5000 51020003
82   76.jpg Кноп ногоон XB2-BA31  X1  NC  AC240V-3A  5000 51020004
83   83.jpg Кноп улаан STOP LAY50  AC660V 10A  5000 51020005
84   85.jpg Кноп ногоон  START  LAY50   AC660V  10A  5000 51020006
85   91.jpg Нэмэх гэрэл AD16-22W/G ACDC 220V  5000 51120001
86   90.jpg Нэмэх гэрэл  NEF 30-W AC, DC 230V  50000 51120002
87   79.jpg Гэрэл цагаан  KEEPOW AD22-22DS  AC220V  5000 51120003
88   82.jpg Гэрэл цагаан AD22-22D/S  ACDC 220V 20mA  5000 51120004
89   78.jpg Гэрэл ногоон AD22-22D/S  AC220V 20mA  5000 51120005
90   81.jpg Гэрэл ногоон AD22-22D/S  ACDC220V 20mA  5000 51120006
91   86.jpg Гэрэл улаан AD22-22DS AC220V 5000  51120007
92   80.jpg Гэрэл улаан   AD22-22DS  ACDC220V  5000 51120008
93   84.jpg Гэрэл шар AD16-22D/S31  AC220V  5000 51120009
94   77.jpg Гэрэл шар AD16-22D/S31  ACDC220V  5000 51120010
95   65.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 0-10    5000 51220001
96   65.jpg  Гүйдлийн клемний дугаар 11-20    5000 51220002
97   65.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 21-30     5000  51220003
98   64.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 31-40     5000 51220004 
99   63.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 41-50     5000 51220005 
100   62.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 51-60     5000 51220006 
101   61.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 61-70     5000 51220007 
102   60.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 71-80     5000 51220008 
103   59.jpg  Гүйдлийн клемний дугаар 81-90    5000 51220009 
104   58.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 91-100     5000  51220010
105   74.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 0-10    5000 51320001
106   74.jpg үчдэлийн клемний дугаар 11-20     5000  51320002
107   73.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 21-30     5000  51320003
108   72.jpg  Хүчдэлийн клемний дугаар 31-40    5000  51320004
109   71.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 41-50    5000 51320005
110   70.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 51-60    5000 51320006
111   69.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 61-70    5000 51320007
112   68.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 71-80    5000 51320008
113   67.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 81-90    5000 51320009
114   66.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 91-100    5000 51320010
115   56.jpg Кабелийн дугаар /бирк/ 1000ш     51320011
116   57.jpg Хүчдэлийн реле Naidian DX-32B 220V   51420001
117   377593427_1236244851103624_8305013360834391371_n.jpg  Темпратур тохируулагч панелийн  TK-JP2 /TH/ AC220V    51420002
118   377633116_1357674635117040_1576044027499016758_n.jpg  Темпратур тохируулагч панелийн

 AY-LWK-P-1-J-/TH  AC220V

 50000  51420003
119   377685483_970718374206862_6277858756097194847_n.jpg  Цагийн реле  CHNT NKG1  AC220V    51420004
120   377526959_1242248416466011_754071187417611387_n.jpg  SYNCHRONIZER   LX6714  DC POWER    51420005
121   377819880_271936322421124_697603363166468019_n.jpg  Адаптер  ACAdapter XED-Y1230  AC-220V-DC12V    51420008
122     Инвертер   AC 380V to DC 220V  ZTM 220DO7ZZ    51420009
123   377526964_327222026370073_4168194854316841493_n.jpg  Шилжүүлэгч Конвертер  RS-232 to RS-485  UT-2201    51420011
124   377586461_291510686948934_1313078420296457751_n.jpg  Шилжүүлэгч Конвертер  RS-232 to RS-485  UT-2211    51420012
125   377522120_851183649495675_5105995430862443704_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  ATC-106   51420013
126   377505291_302507572403757_2410371512287878341_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  MWE485-   51420014
127   32.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485 WAVESHARE   51420015
128   377526963_286488244143303_6009943858862023865_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  UT-2216   51420016
129   33.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  Dtech DT-9000   51420017
130    Цагийн реле 24-240 AC/DC   51420019
131   377754471_867663518108733_4955240767322885474_n.jpg Дижитал вольтметр AOB184U-9X1  AC 100V  50000 51520001
132   377607108_198844253105363_4749071850634712211_n.jpg Амперметр GB/T7676-98 300/5A  30000 51520002
133   28.jpg Амперметр GB/T7676-98 30 /5A  30000 51520003
134   31.jpg Амперметр DELIXI  GB/T 7676-1998 75/5A  30000 51520004
135   30.jpg Давтамжметр SQ-96 45-55 Гц 100В   51520005
136   29.jpg Хуурмаг чадлын хэмжүүр GB/T7676-1998 6kB/100V, 4kA/5  35000 51520006
137   26.jpg КилоВольтметр  GB/T7676-1998  6000V/100V  180907  35000 51520007
138   25.jpg Вольтметр  GB/T7676-1998  100V  181122  35000 51520008
139   24.jpg Вольтметр 220000/100 Э335  35000 51520009
140   23.jpg Чадлын коэфцент хэмжигч Д362 380V 5A  35000 51520010
141   22.jpg Амперметр Э365-1 150/3  30000 51520011
142   21.jpg Ампермент Э365-2 800/5  30000 51520012
143   20.jpg Темпратур мэдрэгч Digital temperatur XMZ-B-20 AC 220V 20mA  50000 51520013
144   19.jpg Темпратур мэдрэгч XMT-1225 Pt100  4-20 mA  50000 51520014
145   18.jpg Амперметр Э30 100/5 2кВ  30000 51520015
146    Гүйдлийн Трансформатор LZZBJ9-10 300/5   51620001
147   173.jpg Изялотар ячекийн New insulation 80X10   51620002
148   174.jpg Изялотар ячекийн HGGF ZJ-10Q 12kV   51620003
149    Гүйдлийн трансформатор LQG-0.66 10A/5a   51620006
150  167.jpg Вольтметр Түлхүүр ПКП-10-53/0 iek  15000 51620008
151    Панелийн гэрэл T5  220V/50Hz 8W  20000 52030001
152   35.jpg Биркны машины туузан хор  PT-L712W  40000 52030002
153   46.jpg Биркны машины хор PT-R700B  40000 52030003
154   45.jpg Биркны машины хор RS-80B  40000 52030004
155   44.jpg Кембрик  2,5мм  /боодол/  15000 52030005
156   43.jpg Кембрик 1мм /боодол/  15000 52030007
157   42.jpg Панелийн халаагуур DJR 100W 220V 50Hz  40000 52030008
158    SIEMENS Реле

3AH37/38

  52030009
159   IMG_4215.CR2

HUYU Реле DMP-100   52030010
160   41.jpg АУРА тэжээлийн блок NFS80-7602  80000 52030011
161    Хүчдэлийн реле РН-53/60Д   52030012
162   40.jpg Хятад микро процессорын реле SZP800 Хятад  100000 52030013
163   39.jpg Контактор Chint CJX2-32 690V 50A  25000 52030014
164   37.jpg  Контакторын блок контакт  DELIXI AC 690V  10A 2NC 2NO  8000  52030015
165   38.jpg  Темпратурын мэдрэгч   /кабель 3,5м /  5000  52030016
166    Адавтер AOPOL AC220V 50HZ/60HZ   52030017
167   36.jpg Гүүрэн шулуутгагч S311  5000 52030018
168   34.jpg Контакторын блок контакт  ПКЛ-2004А  8000 52030019
169   163.jpg Панелийн унтраалга    5000 52130003
170    Эсэргүүцэл ППБ-25Г 1 кОм   52230002
171    Эсэргүүцэл ППБ-25Г 330 Ом   52230004
172   54.jpg Автомат C65N2P, 4A DC220V   54150001
173   53.jpg Автомат дохиоллын хэлхээний  тэжээлийн C65N2P, 6A DC220V блок контакттай   54150003
174   52.jpg Автомат дохиоллын хэлхээний  тэжээлийн C65N2P, 6A DC220V блок контакттай   54150005
175   51.jpg Автомат 1фаз 1фаз C65N1P, 10A AC220V   54150009
176   50.jpg Амперметр  PA 98x98mm 2cl  30000 54150010
177   49.jpg Киловольтметр 10кВ  PV,PV  98x98mm 2cl  30000 54150011
178   162.jpg Биркний машины хор LETATWIN   54150013
179    Автомат schneider AC блок контакттай   54150015
180   377576697_1081389579937835_8867721305654899525_n.jpg Удирдлагын түлхүүр YSCA31010  64AOB   54150017
181    Свич EDS 208 8-port   54150019
182    RJ45 толгой RJ45 толгой   54150021
183   16.jpg  Изялотар   FH000-3A/T    54250005
184   17.jpg Автомат MCCB 3P 160/25A  BC160NT305-25-D   54250009
185   15.jpg Автомат MCB 3P 6A  LTS-6C-3   54250018
186   14.jpg
Автомат 
MCB 3P 10A  LTS-10C-3   54250020
187   13.jpg Автомат  MCB 3P 4A  LTS-4B-3   54250021
 188  12.jpg Автомат  MCB 2P 6A  LTS-6B-2   54250023
189    Автомат MCB 1P 16A  LTS-16C-1   54250024
190   9.jpg Автомат MCB 1P 10A LTS-10B-1   54250027
191   9.jpg Автомат  MCB 1P 6A  LTS-6B-1   54250028
192   9.jpg Автомат  MCB 1P 32A LTS-32B-1   54250029
193    Автомат MCB 3P 16A  LTS-16B-3   54250031
194   8.jpg Автомаи LTS-16C-3   54250032
195    Тусгаарлагч изолятор     54250036
 196  7.jpg Автомат MCB 2P 16A  LTS-16B-2   54250040

197 

 55.jpg Нойлын шин 1/14     54250042
198   164.jpg Автомат  DW17-1900 1000A   54250048
199   168.jpg Зэс холбогч     54250049
200   172.jpg төгсгөвч PG-19   54250052
201    Сальник PG-16   54250053
202    Сальник PG-13.5   54250054
203    Сальник PG-11   54250055
204   6.jpg Кноп on-off     54250056
205   5.jpg 3 байрлалт түлхүүр     54250057
206   383862849_992110361903861_1631790989119987851_n.jpg Төгсгөвч 35mm     54250059
207   2.jpg Автоматын фаз хув-х клем     54250064
208   4.jpg Завсрын реле RPI-16   54250065
209   3.jpg Завсрын реле RPI-20   54250066
210   1.jpg Реле суурь SLD4CO 10A   54250067
211    DC panel 1     54250070
212    Panel PXA     54250072
213    NAS сервер төхөөрөмж     54250076
214    Сальник PG-25   5450050
215    Сальник PG-21   5450051
216    Клем шахагч     50410008
217    Наклад хаягтай RSH2.5-2A   50410011
218    Хаяг     50410012
219    Хонх  UZC4-75TH DC220V 8W   51420006
220    Вольтметр ПКП-10-53/0 iek   51620008
221    Панелийн  гэрэл (свитчийн хамт) T5 LED tube lamp AC220V, 5w,300mm   52130004
222    Кабель багцлагч JFS-200M, 5x200 (500ш)   52130005
223    Siemens logo 230RC   52130007
224    Хувьсах эсэргүүцэл     52230091
225    шилэн кабель SM SX 3.0mm OFNR 3m   53040001
226    шилэн кабель 2m DUPLX FIBR LC/ST   53040002
227    шилэн кабель 240-1507 5m   53040004
228     шилэн кабель SC/ST DUPLX толгойтой 10m   53040005
229    шилэн кабель C804FZ   53040006
230    SEL-735-ын кабель ABACUS A9U   53040007
231    Шилэн кабелийн свич 24 port SC   53040008
 232  377505292_997631941436380_4327558195548213197_n.jpg Корпустай клемм     54050004
233    Изолятор SM35 хүчний H35xD32xM8мм   54050005
234    Клемм  6х9мм   8/1 (8 групп) ИЭК   54050007
235    Газардуулгын контакттай розетка     54050010
236    ABB товчлуур MPD7-11В   54050011
237    ABB удирдлагын түлхүүр C3SS4-10B-02   54050012
238    QS1-160 ачаалал таслагч, рубельник  160А   54050015
239    Тусгаарлагч изолятор     54250036
240     Нойлын шин 1/14      54250042
241     Aвтомат  JDZX10-10 10kV    54250047
242     Автомат  DW17-1900 1000A    54250048
243     DC panel 1      54250070
244    DC Panel 2     54250071
245    Panel PXA     54250072
246    NAS сервер төхөөрөмж     54250076
247 CompressJPEG.Online_50kb_30208.jpg Кабель 1*1.5mm2    
248 377494229_293853583281111_8965672784335183272_n (1).jpg Кабель  Ethernet-Cat.5eUTP    
249  377487273_277459801767253_3463349038124340939_n.jpg Кабель       
250  377474790_863046105209597_543466245366486971_n.jpg  кабель      
251  377511681_310119341704712_8159924651011313859_n.jpg Электрон тоолуур       
252 377508763_3597129883833494_1244023418889850890_n.jpg Панелийн гэрэл  T5 220V/50HS 8W     

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу!