RP&A - Stock

Та манайхаас дараах бараануудыг түргэн шуурхай авч болох бөгөөд мөн захиалга өгч болно.

 

Д/д Зураг Барааны нэр Төрөл Тоо ширхэг

Зарах үнэ (Төгрөгөөр) 

Код
  161.jpg  Рутер  ZyXEL     50010002
  160.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай  GANSEN LW 12-16 500V 16A     50010004
  159.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай

  CANSEN LW26-20X 660V 16A     50010005
  157.jpg  БУЦДАГ ТҮЛХҮҮР 5 БАЙРЛАЛТАЙ  CANSEN LW12-16 D49. 4EEA.3 500V 16A     50010006
  158.jpg   Удирдлагын түлхүүр 5 байрлалтай  CANSEN LW 12-16 Z4.5858.3 500V 16A     50010007
  156.jpg  Удирдлагын түлхүүр 6 байрлалтай    CANSEN LW12-16/16 TM705 500V 16A     5001008
  155.jpg  Удирдлагын түлхүүр 7 байрлалтай     CN-JINYI LWD-16/5 TM705 500V 16A     5001009
  154.jpg  Удирдлагын түлхүүр 2 байрлалтай   GLELE     50010010
  153.jpg  Удирдлагын түлхүүр 3 байрлалтай   CHNT LW112-16 380/220V16A     50010011
  152.jpg  Буцдаг түлхүүр 3 байрлалтай   NUX AR -20 5A AC 250V     50010012
  151.jpg  ТҮЛХҮҮР 5 БАЙРЛАЛТАЙ   ЭО15 500V 16A     500010013
  149.jpg  Түлхүүр 3 байрлалтай   LW-16D 16A 690V     50010014
1 378183567_1507424756726273_6678780787138279924_n.jpg Түлхүүр 5 байрлалтай LW21-16D49 18ш   50010016
    Автоматын хайрцаг  TSM18   50010003
  148.jpg Автомат 2 фаз  FEED C6 DC220V блок контакттай     50110001
   147.jpg  Автомат 3 фаз   FEED C2A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ       50110002
  146.jpg Автомат 2 фаз  FEED C2A DC220V блок контакттай      50110003
  145.jpg Автомат 2 ФАЗ FEED C10A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ     50110004
  144.jpg Автомат 3 фаз FEED C6A DC220V БЛОК КОНТАКТТАЙ     50110005
  143.jpg Автомат 2 ФАЗ CHINT DZ47LE-32 С25 дифренцаль ~230VAC, 30mA     50110006
  142.jpg Автомат 3 ФАЗ CHINT DZ158-125 100A AC 400V     50110007
   141.jpg  аВТОМАТ 1 ФАЗ   TUOV&IEK C6 AC 230/400V      50110008
   140.jpg  Автомат 2 фаз   CHINT DZ-47 60-C25 AC400V      50110009
   IMG_3445.jpg Автомат 1фаз   GUOZHENG DZ47-63 С50 AC240/380V   2    50110010
   IMG_3909.jpg

Автомат 2 фаз  

 

R GH1-63 2 фаз C63 AC 230/400V   1    50110011
   139.jpg Автомат 1 фаз  iEK/ИЭК 1 фаз C10 AC 230/400B 4      50110012
   138.jpg Автомат 1 фаз   TUOV DZ47-63 1 фаз C16 AC 230/400V  1   50110013 
   136.jpg  Автомат 3 фаз  DEKraft  3 фаз C40 AC 230/400B  1   50110014 
   137.jpg  Автомат 3 фаз  iEK BA47-29  3 фаз C63 AC 400B     50110015
   135.jpg  Блок контакт  DCL SD FEED-ийнх 3A 415V  36   50110016 
    Блок контакт   iEK KCB47   4    50110018
    Блок контакт  CHNT XF9     50110019
   134.jpg Автомат  DC-C10A-125V   2    50110020
   133.jpg Автомат    AC-10A-400V  1    50110021
   132.jpg  Автомат AC-6A-400V   2   50110022 
   131.jpg Автомат   AC-20A-400V  2   50110023 
   130.jpg  CAM Switch   10A/220V  14   50110024 
   117.jpg  Завсарын релений суурь   Weidmuller FS 2CO 12A 300V AC  56    50210001
   119.jpg  Завсарын релений суурь   Weidmuller FS 4CO 10A 300V 42     50210002
   120.jpg Завсарын реле  Weidmuller DRM270730 2 контакттай AC 230V 10A/250 5   50210003
   121.jpg Завсарын реле  Weidmuller DRM270220LT 2 контакттай DC 220V 10A/250 52   50210004
   122.jpg Завсарын реле  Weidmuller DRM570730LT 4 контакттай AC 230V 5A/250V 10   50210005
   123.jpg Завсарын реле  Weidmuller DRM570220LT 4 контакттай DC 220V 5A/250V 25   50210006
   124.jpg Завсарын реле Weidmuller DRM570024L 4 контакттай DC 24V 5A/250 6   50210007
   127.jpg Завсарын релений суурь  Finder 10A/250V 33   50210008
   125.jpg Завсарын реле Finder 60.13.9.220.0040  DC 220V  10A-250V 33   50210009
   128.jpg Завсрын реле weidmuller DRL573220L4 контакттай 108   50210010
   116.jpg реле суурь Weidmuller DRL5732220L 108   50210011
   115.jpg Завсарын реле   Weidmuller DRL573730L  102     50210018
   114.jpg  Төгсгөвч кольцо  RV1-6   0.5-1.5мм /уут-500ш/  7    50310001
   113.jpg Төгсгөвч кольцо   RV2-6   1.5-2.5мм /уут-500ш/  7    50310002
   112.jpg  Төгсгөвч кольцо  RV2-5 1.5-2.5мм /уут-500ш/   5    50310003
   111.jpg Төгсгөвч кольцо  RV2-4   1.5-2.5мм /уут-500ш/     50310004
   110.jpg Төгсгөвч кольцо  RV1-5   0.5-1.5мм /уут-500ш/   6   50310005 
   109.jpg  Төгсгөвч кольцо RV1-4   0.5-1.5мм /уут-500ш/   8    50310006
   169.jpg Төгсгөвч кольцо   ОТ6-6   6мм /уут-1000ш/    50310007
   107.jpg  Төгсгөвч ацтай   SV2-6  1.5-2.5 мм /уут 500ш/  3   50310011 
   106.jpg  Төгсгөвч ацтай SV2-5  1.5-2.5 мм /уут 500ш/   4   50310012 
   105.jpg  Төгсгөвч ацтай  SV1,25-6  0.5-1.5 мм /уут 500ш/   6   50310013 
   104.jpg  Төгсгөвч ацтай   SV1,25-5  0.5-1.5 мм /уут 500ш/  7    50310014
   103.jpg  Төгсгөвч турүилтын залгуур   хөх,шар, улаан, ногоон, хар/ 20ш    50310016
     Төгсгөвч шулуун   E1508 2.5мм (уут 1000ш) хар   50310017 
   165.jpg Хүчдэлийн клем   Хүчдэлийн клем 21    50410001 
   176.jpg  Премичка   хүчдэлийн клемний/ боолттой  704    50410002
   178.jpg  Гүйдлийн клем Гүйдлийн клем   597   50410003 
   177.jpg  Премичка  гүйдлийн клемний/ боолттой   2351   50410004 
   100.jpg  Клемний хаяг Клемний хаяг   243    50410005
   98.jpg Таг /хүчдэлийн клемний/  D-UK3/10 204   50410006
   97.jpg Таг /гүйдлийн клемний/ Таг /гүйдлийн клемний/ 184   50410007
   99.jpg Клем шахагч Клем шахагч 113   50410008
   101.jpg Клем  PHCENIX AC947-7-1 25A 300V 1   50410009
   102.jpg Наклад хаягтай RSH2.5-2A 12   50410011
   171.jpg Клемний таг жижиг Клемний таг жижиг 200   50410013
    Клем шахагч төмөр Клем шахагч төмөр 44   50410014
   96.jpg Кабелийн пайз хуучин Кабелийн пайз хуучин 42   50510001
   170.jpg Кабелийн пайз шинэ Кабелийн пайз шинэ 172   50510002
   179.jpg RS232 толгой эр RS232 толгой эр 702   50510003
   95.jpg RS232 толгой эм RS232 толгой эм 1140   50510004
   94.jpg RS232-ын гэр RS232-ын гэр 1215   50510005
    RS232-ын гэр /хар/ RS232-ын гэр /хар/ 33   50510006
   93.jpg BMS конектор толгой BMS конектор толгой 95   50510007
    Панелийн унтраалга 0,5A 250V 12   50510008
   92.jpg Наклад хаягтай Наклад хаягтай 66   50510009
   88.jpg Кноп улаан LAY5-EL42 88   51020001
   87.jpg Кноп ногоон LAY5-EL31 84   51020002
   89.jpg Кноп улаан XB-BA42  X1 NC  AC 240V 10    51020003
   76.jpg Кноп ногоон XB2-BA31  X1  NC  AC240V-3A 4   51020004
   83.jpg Кноп улаан STOP LAY50  AC660V 10A 2   51020005
   85.jpg Кноп ногоон  START  LAY50   AC660V  10A 2   51020006
   91.jpg Нэмэх гэрэл AD16-22W/G ACDC 220V 119   51120001
   90.jpg Нэмэх гэрэл  NEF 30-W AC, DC 230V 6   51120002
   79.jpg Гэрэл цагаан  KEEPOW AD22-22DS  AC220V 141   51120003
   82.jpg Гэрэл цагаан AD22-22D/S  ACDC 220V 20mA 1   51120004
   78.jpg Гэрэл ногоон AD22-22D/S  AC220V 20mA 139   51120005
   81.jpg Гэрэл ногоон AD22-22D/S  ACDC220V 20mA 32   51120006
   86.jpg Гэрэл улаан AD22-22DS AC220V 135   51120007
   80.jpg Гэрэл улаан   AD22-22DS  ACDC220V 26   51120008
   84.jpg Гэрэл шар AD16-22D/S31  AC220V 15   51120009
   77.jpg Гэрэл шар AD16-22D/S31  ACDC220V 5   51120010
   65.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 0-10   297   51220001
   65.jpg  Гүйдлийн клемний дугаар 11-20   429    51220002
   65.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 21-30     631    51220003
   64.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 31-40     744   51220004 
   63.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 41-50     796   51220005 
   62.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 51-60     919   51220006 
   61.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 61-70    933    51220007 
   60.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 71-80    877    51220008 
   59.jpg  Гүйдлийн клемний дугаар 81-90    952   51220009 
   58.jpg Гүйдлийн клемний дугаар 91-100     954    51220010
   74.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 0-10   998   51320001
   74.jpg үчдэлийн клемний дугаар 11-20     867    51320002
   73.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 21-30     921    51320003
   72.jpg  Хүчдэлийн клемний дугаар 31-40    958    51320004
   71.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 41-50   332   51320005
   70.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 51-60   474   51320006
   69.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 61-70   488   51320007
   68.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 71-80   594   51320008
   67.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 81-90   708   51320009
   66.jpg Хүчдэлийн клемний дугаар 91-100   613   51320010
   56.jpg Кабелийн дугаар /бэлэгний/ 1000ш   14   51320011
   57.jpg Хүчдэлийн реле Naidian DX-32B 220V 37   51420001
   377593427_1236244851103624_8305013360834391371_n.jpg  Темпратур тохируулагч панелийн  TK-JP2 /TH/ AC220V  3    51420002
   377633116_1357674635117040_1576044027499016758_n.jpg  Темпратур тохируулагч панелийн

 AY-LWK-P-1-J-/TH  AC220V

 12    51420003
   377685483_970718374206862_6277858756097194847_n.jpg  Цагийн реле  CHNT NKG1  AC220V  1    51420004
   377526959_1242248416466011_754071187417611387_n.jpg  SYNCHRONIZER   LX6714  DC POWER  1    51420005
   377819880_271936322421124_697603363166468019_n.jpg  Адаптер  ACAdapter XED-Y1230  AC-220V-DC12V  1    51420008
     Инвертер   AC 380V to DC 220V  ZTM 220DO7ZZ  1    51420009
   377526964_327222026370073_4168194854316841493_n.jpg  Шилжүүлэгч Конвертер  RS-232 to RS-485  UT-2201  13    51420011
   377586461_291510686948934_1313078420296457751_n.jpg  Шилжүүлэгч Конвертер  RS-232 to RS-485  UT-2211  2    51420012
   377522120_851183649495675_5105995430862443704_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  ATC-106 1   51420013
   377505291_302507572403757_2410371512287878341_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  MWE485- 1   51420014
   32.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485 WAVESHARE 2   51420015
   377526963_286488244143303_6009943858862023865_n.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  UT-2216 1   51420016
   33.jpg Шилжүүлэгч Конвертер RS-232 to RS-485  Dtech DT-9000 1   51420017
    Цагийн реле 24-240 AC/DC 2   51420019
   377754471_867663518108733_4955240767322885474_n.jpg Дижитал вольтметр AOB184U-9X1  AC 100V 4   51520001
   377607108_198844253105363_4749071850634712211_n.jpg Амперметр GB/T7676-98 300/5A 1   51520002
   28.jpg Амперметр GB/T7676-98 30 /5A 1   51520003
   31.jpg Амперметр DELIXI  GB/T 7676-1998 75/5A 2   51520004
   30.jpg Давтамжметр SQ-96 45-55 Гц 100В 1   51520005
   29.jpg Хуурмаг чадлын хэмжүүр GB/T7676-1998 6kB/100V, 4kA/5 1   51520006
   26.jpg КилоВольтметр  GB/T7676-1998  6000V/100V  180907 1   51520007
   25.jpg Вольтметр  GB/T7676-1998  100V  181122     51520008
   24.jpg Вольтметр 220000/100 Э335     51520009
   23.jpg Чадлын коэфцент хэмжигч Д362 380V 5A     51520010
   22.jpg Амперметр Э365-1 150/3     51520011
   21.jpg Ампермент Э365-2 800/5     51520012
   20.jpg Темпратур мэдрэгч Digital temperatur XMZ-B-20 AC 220V 20mA     51520013
   19.jpg Темпратур мэдрэгч XMT-1225 Pt100  4-20 mA     51520014
   18.jpg Амперметр Э30 100/5 2кВ     51520015
    Гүйдлийн Трансформатор LZZBJ9-10 300/5     51620001
   173.jpg Шинийн тусгаарлаг New insulation 80X10     51620002
   174.jpg Шиний тусгаарлагч HGGF ZJ-10Q 12kV     51620003
    Гүйдлийн трансформатор LQG-0.66 10A/5a     51620006
    Кабель багцлагч 50ш       51620007
  167.jpg Вольтметр  ПКП-10-53/0 iek     51620008
    Панелийн гэрэл T5  220V/50Hz 8W     52030001
   35.jpg Биркны машины тууз  PT-L712W     52030002
   46.jpg Биркны машины хор PT-R700B     52030003
   45.jpg Биркны машины хор RS-80B     52030004
   44.jpg Кембрик  2,5мм  /боодол/     52030005
   43.jpg Кембрик 1мм /боодол/     52030007
   42.jpg Панелийн халаагуур DJR 100W 220V 50Hz     52030008
    SIEMENS Реле

3AH37/38

    52030009
    HUYU Реле DMP-100     52030010
   41.jpg АУРА тэжээлийн блок NFS80-7602     52030011
    Хүчдэлийн реле РН-53/60Д     52030012
   40.jpg Реле controller SZP800 Хятад     52030013
   39.jpg Контактор Chint CJX2-32 690V 50A     52030014
   37.jpg  Контакторын блок кониакт  DELIXI AC 690V  10A 2NC 2NO      52030015
   38.jpg  Темпратурын мэдрэгч   /кабель 3,5м /      52030016
    Адавтер AOPOL AC220V 50HZ/60HZ     52030017
   36.jpg Гүүрэн шулуутгагч S311     52030018
   34.jpg Контакторын блок контакт  ПКЛ-2004А     52030019
    Кабель багцлагч 20см 4,8*200 /1000ш/     52130001
    Кабель багцлагч пайзтай 4*150 /500ш/     52130002
   163.jpg Кабель багцлагч пайзтай 3*100 /1000ш/     52130003
    Эсэргүүцэл ППБ-25Г 1 кОм     52230002
    Эсэргүүцэл ППБ-25Г 330 Ом     52230004
   54.jpg Автомат C65N2P, 4A DC220V     54150001
   53.jpg Автомат дохиоллын хэлхээний  тэжээлийн C65N2P, 6A DC220V блок контакттай     54150003
   52.jpg Автомат дохиоллын хэлхээний  тэжээлийн C65N2P, 6A DC220V блок контакттай     54150005
   51.jpg Автомат 1фаз 1фаз C65N1P, 10A AC220V     54150009
   50.jpg Амперметр  PA 98x98mm 2cl     54150010
   49.jpg Киловольтметр 10кВ  PV,PV  98x98mm 2cl     54150011
   162.jpg Биркний машины хор LETATWIN     54150013
    Автомат schneider AC блок контакттай     54150015
   377576697_1081389579937835_8867721305654899525_n.jpg Удирдлагын түлхүүр YSCA31010  64AOB     54150017
    Свич EDS 208 8-port     54150019
    RJ45 толгой RJ45 толгой     54150021
   16.jpg  Гал хамгаалагч суурийн хамт    FH000-3A/T      54250005
   17.jpg Автомат MCCB 3P 160/25A  BC160NT305-25-D     54250009
   15.jpg Автомат MCB 3P 6A  LTS-6C-3     54250018
   14.jpg
Автомат 
MCB 3P 10A  LTS-10C-3     54250020
   13.jpg Автомат  MCB 3P 4A  LTS-4B-3     54250021
   12.jpg Автомат  MCB 2P 6A  LTS-6B-2     54250023
    Автомат MCB 1P 16A  LTS-16C-1     54250024
   9.jpg Автомат MCB 1P 10A LTS-10B-1     54250027
   9.jpg Автомат  MCB 1P 6A  LTS-6B-1     54250028
   9.jpg Автомат  MCB 1P 32A LTS-32B-1     54250029
    Автомат MCB 3P 16A  LTS-16B-3     54250031
   8.jpg Автомаи LTS-16C-3     54250032
    Тусгаарлагч изолятор       54250036
   7.jpg Автомат MCB 2P 16A  LTS-16B-2     54250040
   55.jpg Нойлын шин 1/14       54250042
   166.jpg Автомат JDZX10-10 10kV     54250047
   164.jpg Автомат  DW17-1900 1000A     54250048
   168.jpg Зэс хоолой       54250049
   172.jpg Сальник PG-19     54250052
    Сальник PG-16     54250053
    Сальник PG-13.5     54250054
    Сальник PG-11     54250055
   6.jpg Кноп on-off       54250056
   5.jpg 3 байрлалт түлхүүр       54250057
   383862849_992110361903861_1631790989119987851_n.jpg Төгсгөвч 35mm       54250059
   2.jpg Автоматын фаз хув-х клем       54250064
   4.jpg Завсрын реле RPI-16     54250065
   3.jpg Завсрын реле RPI-20     54250066
   1.jpg Реле суурь SLD4CO 10A     54250067
    DC panel 1       54250070
    Panel PXA       54250072
    NAS сервер төхөөрөмж       54250076
    Сальник PG-25     5450050
    Сальник PG-21     5450051
    Клем шахагч       50410008
    Наклад хаягтай RSH2.5-2A     50410011
    Хаяг       50410012
    Хонх  UZC4-75TH DC220V 8W     51420006
    Вольтметр ПКП-10-53/0 iek     51620008
    Панелийн  гэрэл (свитчийн хамт) T5 LED tube lamp AC220V, 5w,300mm     52130004
    Кабель багцлагч JFS-200M, 5x200 (500ш)     52130005
    Siemens logo 230RC     52130007
    Хувьсах эсэргүүцэл       52230091
    шилэн кабель SM SX 3.0mm OFNR 3m     53040001
    шилэн кабель 2m DUPLX FIBR LC/ST     53040002
    шилэн кабель 240-1507 5m     53040004
     шилэн кабель SC/ST DUPLX толгойтой 10m     53040005
    шилэн кабель C804FZ     53040006
    SEL-735-ын кабель ABACUS A9U     53040007
    Шилэн кабелийн свич 24 port SC     53040008
   377505292_997631941436380_4327558195548213197_n.jpg Корпустай клемм       54050004
    Изолятор SM35 хүчний H35xD32xM8мм     54050005
    Клемм  6х9мм   8/1 (8 групп) ИЭК     54050007
    Газардуулгын контакттай розетка       54050010
    ABB товчлуур MPD7-11В     54050011
    ABB удирдлагын түлхүүр C3SS4-10B-02     54050012
    QS1-160 ачаалал таслагч, рубельник  160А     54050015
    Тусгаарлагч изолятор       54250036
     Нойлын шин 1/14        54250042
     Aвтомат  JDZX10-10 10kV      54250047
     Автомат  DW17-1900 1000A      54250048
     DC panel 1        54250070
    DC Panel 2       54250071
    Panel PXA       54250072
    NAS сервер төхөөрөмж       54250076
2 CompressJPEG.Online_50kb_30208.jpg Кабель 1*1.5mm2 65ш    
3 377494229_293853583281111_8965672784335183272_n (1).jpg Кабель  Ethernet-Cat.5eUTP 300    
4  377487273_277459801767253_3463349038124340939_n.jpg Кабель       
5  377474790_863046105209597_543466245366486971_n.jpg  кабель   45ш    
19  377511681_310119341704712_8159924651011313859_n.jpg Электрон тоолуур       
25 377508763_3597129883833494_1244023418889850890_n.jpg Панелийн гэрэл  T5 220V/50HS 8W     

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу!