SEL-321 Фазын ба газардуулгын зайн хамгаалалтын реле

SEL-321 нь EHV хамгаалалттай, найдвартай ажиллагаатай, бүх төрлийн хүчдэлийн төвшинд ажиллах боломжтой бөгөөд мөн системийн интеграц-д шаардлагатай зарим нэгэн онцлог бүхий реле юм.