SEL-3373 Station Phasor Data Concentrator (PDC)

Энэхүү бүтээгдэхүүний талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу?