SEL-311C Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын систем

SEL-311С нь цахилгаан дамжуулах шугамын хяналт, удирдлага, дахин залгалт, хамгаалалтанд зориулагдсан бөгөөд дахин залгагч (4 удаа), зона 1-ийн алслагдсан элементүүдийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх эзэлхүүний эсэргүүцэлтэй хүчдлийн трансформатор, шууд удирдах, хянах, хэмжилт хийх ихсэх гүйдлийн гэх мэт элементүүд агуулсан онцлогуудтай. SEL-311С-ийг 3 туйлт салгуур байдлаар ашиглах боломжтой ба эсвэл SEL-311С-2-ийг нь нэг туйлт салгуураар ашиглах боломжтой. Реле нь системийн интеграцад болон суурин байдлаар болон алсын зайн байдлаар ашиглах боломж олгох EIA-232 серийн порт мөн 10/100 Base T Ethernet порттой болно.

 

Popular Models

 • Transmission line protection
 • Four zones of phase and ground mho and ground quad protection elements
 • Three-pole tripping and reclosing
 • Horizontal rack mount
 • Transmission line protection
 • Four zones of phase and ground mho and ground quad protection elements
 • Three-pole tripping and reclosing
 • Horizontal panel mount
 • Transmission line protection
 • Four zones of phase and ground subcycle mho and ground quad protection elements
 • Single-pole tripping and three-pole reclosing
 • Horizontal rack mount
 • Transmission line protection
 • Four zones of phase and ground subcycle mho and ground quad protection elements
 • Single-pole tripping and three-pole reclosing
 • Horizontal panel mount

311C-front_01.png

311C-back_01.png