SEL-2505 Алсын зайн оролт гаралтын шилэн кабелийн хувьсгуур

SEL-2505 нь 8 ширхэг тоон оролт, 8 ширхэг тоон гаралтыг шилэн кабелиар хувирган алсын зайд дамжуулах төхөөрөмж юм.  Гадна орчинд буюу удирдлагын байрнаас алсад буй тоног төхөөрөмжийг шилэн кабелийн 2 ширхэг суваг ашиглан хямд зардлаар аюулгүй, найдвартай удирдахад юм. SEL-2505-ийг хамгаалалтын реленд тоон оролт гаралт байдлаар холбож шилэн кабелийн оролт эсвэл дамжуулагч байдлаар ашиглах боломжтой. Цөөн үгээр хэлхэд алс зайд байгаа ямар ч тоноглолыг хажуудаа байгаа мэтээр удирдах боломжтой болно.