SEL-701 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

SEL-701 реле нь бүрэн цогц шийдэлтэй, хямд өртөгтэй дэд станцын төхөөрөмжийн хяналт болон удирдлагын систем юм.