SEL-2600 Дулааны өгөгдлийг хүлээн авах ба дамжуулах RTD модуль

Трансформатор, хөдөлгүүр, генератор болон бусад цахилгаан аппаратуудын дулааны өгөгдлийг 12 RTD оролтын тусламжтайгаар хүлээн авч шилэн кабелийн системд хувирган дамжуулах боломжийг бүрдүүлсэн.