SEL-700BT Хөдөлгүүрийн тэжээлийг шилжүүлэх (сэлгэн залгах) реле