SEL-787 Трансформатор хамгаалалтын реле

Трансформаторын хамгаалалт болон хяналтыг хийх зориулалттай SEL-787 олон талт реле. Хоёр болон гурван фазын оролтын ороомог, дан фазын тусгаарлах газардуулагч болон гурван фазын хүчдэл оролттой. Сайжруулсан автоматчилал, зохицол сайтайгаас гадна дан болон давхар зэс болон шилэн кабелын холбо.

 

Popular Models

 • Three-terminal transformer protection relay
 • REF elements for sensitive ground fault detection
 • Dual Ethernet ports for backup fail-over communications channel
 • Comprehensive protocols, including IEC 61850 and DNP3, for easy integration
 • Three-terminal transformer protection relay
 • Synchronism check or station dc battery monitor
 • Dual Ethernet ports for backup fail-over communications channel
 • Comprehensive protocols, including IEC 61850 and DNP3, for easy integration
 • Four-terminal transformer protection relay
 • Dual Ethernet ports for backup fail-over communications channel
 • Comprehensive protocols, including IEC 61850 and DNP3, for easy integration