RP&A - Heating Service and Repair

Ус, дулаан дамжуулах төв

Дулааны албаны дадлага туршлагатай, инженер техникийн ажилтнууд нь гадна дулаан, цэвэр бохир усны нэгдсэн шугам, ялтсан дулаан солилцуур бүхий халаалт, халуун усны цогц төхөөрөмж, автоматикийн угсралт, туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлт, засварын ажил үйлчилгээг гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

Угсралт туршилт тохируулга

Зураг төсөл