SEL-751 Шугамын хамгаалалтын реле

SEL-751 гарсан шугамын хамгаалтын реле нь уян хатан оролт гаралтын систем, хялбар суурилуулалттай бөгөөд тохиуруулахад түргэн, хялбар.  Давтамжит элементүүд, нам хүчдэл, өндөр хүчдэл, хэт гүйдэлтэй тэжээлийн системийн бүрэн хамгаалалтыг хангаж ажиллана.  Нэмэлт цэнэглэгч суулгах, хасах, өрөмдөх шаардлагагүй ба суурилуулахад хялбар. Modbus®, DNP3, IEC 61850, MIRRORED BITS® DeviceNet™, болон бусад загваруудтай хялбархан нэгдэх өргөн боломжтой ба интернэтэд тулгуурласан холболтуудыг хийхэд хялбар.

 

Popular Models

 • Simple feeder protection (currents only), including reclosing
 • Electromechanical relay retrofit
 • Simple feeder protection (currents only), including reclosing
 • 5-inch color touchscreen display with 8 pushbuttons
 • Advanced feeder protection, including reclosing and directional elements
 • 5-inch color touchscreen display with 8 pushbuttons
 • Arc-flash mitigation
 • Advanced feeder protection, including reclosing and directional elements
 • 5-inch color touchscreen display with 8 pushbuttons
 • Comprehensive communications protocols (including DNP3 plus IEC 61850) for feeder monitoring and event collection
 • Arc-flash mitigation
 • Conformally coated circuit boards for harsh environmental application

 751-LDM-visual-front_02.png

751_visual_front_01.png

751_visual_back_01.png