SEL-2595 Front-Panel Configurable Label - Horizontal

Энэхүү бүтээгдэхүүний талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу?