SEL-2506 Рак-д суурилах оролт гаралтын модуль

SEL-2506 нь 8 ширхэг тоон оролт болон 8 ширхэг тоон гаралтыг шилэн кабелиар алсын зайд дамжуулах оролт гаралтын модуль юм. SEL-2506-ийг хамгаалалтын реленд тоон оролт гаралт байдлаар холбож шилэн кабелиар холбогдон 2 алсад байрлах РХА төхөөрөмж бие биенээ ойлгож уялдаатай ажиллах боломжийг бүрдүүнэ.