SEL-351 Шугамын хамгаалалтын реле

SEL-351 нь Ethernet холболт болон IEEE C37.118 стандартын төвшинд синхрон хийгч бүхий гүйдлийн ихсэлтийн реле юм. Үйлдэрийн болон цахилгаан тоноглолын гайхалтай хамгаалалт бөгөөд хамгаалалт, удирдлага, хяналт, гэмтэл тодорхойлох функцийг онцгой байдлаар шийдсэн болно.

 

Popular Models

 • Feeder protection
 • Wide-area power system event monitoring using IEEE C37.118 synchrophasors
 • Horizontal rack mount
 • Feeder protection
 • Wide-area power system event monitoring using IEEE C37.118 synchrophasors
 • Horizontal panel mount
 • Feeder protection
 • Wide-area power system event monitoring using IEEE C37.118 synchrophasors
 • Measurement and recording of MW, MVAR, MWh, MVARh, power factor, and instantaneous and/or peak demand
 • Includes IEC 61850 for easy integration
 • Horizontal rack mount
 • Feeder protection
 • Wide-area power system event monitoring using IEEE C37.118 synchrophasors
 • Measurement and recording of MW, MVAR, MWh, MVARh, power factor, and instantaneous and/or peak demand
 • Includes IEC 61850 for easy integration
 • Horizontal panel mount