SEL-700GW Салхин генераторын реле

SEL-700GW Салхин генераторын реле юм. Гүйдлийн ихсэлтийн элементүүд болох 50/51-ын тусламжтайгаар дурын генераторын алдааг илрүүлж таслан системийг найдвартай ажиллагаагаар хангана. Ямарваа нэгэн зүсэлт өрөмдөлт  хийлгүйгээр хамгаалалтыг сайжруулах боломжтой.  Мөн Serial эсвэл Ethernet холбоосын тусламжтайгаар Modbus, DNP3, IEC 61850, Mirrored Bits холбооны төрлүүдэд холбогдох боломжтой.