SEL-2515 Алсын зайн оролт гаралтын модуль

Мэдээлэл хурдан дамжуулах технологи (8DI, 8DO) ашиглан оролт гаралтыг сайжруулсан.