Дулаан хангамж автоматжуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авав

Ар Пи энд Эй ХХК нь дулаан хангамж автоматжуулалтын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болов. Ингэснээр дулаан хангамжийн ажилд шаардагдах бараа материал нийлүүлэх болон дараах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Үүд:

  • Даралтат зуухны угсралт, засвар (250-350 С, 16-40 кгх/см2)
  • Даралтат савны угсралт, засвар  (250-350 С, 16-40 кгх/см2)
  • Даралтат шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар   (250-350 С, 16-40 кгх/см2)
  • Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
  • Даралтанд  ажилладаг тоноглолуудын угсралт засвар   (450 С, 40.0-өөс доош кгх/см2  даралтанд  ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар)