SEL-710 Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын реле

SEL-710 Хөдөлгүүр хамгаалалтын реле нь үйлдвэрлэл дээрх хамгийн найдвартай хамгаалалтын систем бөгөөд хялбар тохируулга, суурилуулалт, холболтын өргөн сонголттойгоороо онцлогтой юм.

710-Front.png

710-Back.png